Opinnäytetyöt

Kuvituskuva

Opinnäytetyöt liiketoiminnan kehittämisen ja rekrytoinnin avuksi!

Mistä on kyse? Opinnäytetyö on hyvä keino kehittää yritystä, organisaatiota tai yhteisöä sekä niiden toimintaa, tuotteita ja palveluita.

Mistä toimeksianto koostuu? Opinnäytetöiksi sopivat erityisesti erilaiset suunnittelu- kehitys- ja tutkimushankkeet. Haaga-Helia on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka opiskelijat ovat innostuneita suunnittelemaan ja toteuttamaan kehitys- ja tutkimustyötä yhdessä hankkeistavan organisaation kanssa. Opinnäytetyön teettäminen on myös hyvä keino rekrytoida valmistuvia opiskelijoita. 

Opinnäytetöiden aihealueita voivat olla mm.

-    myynti- ja markkinointi
-    HR ja johtaminen
-    laskenta ja rahoitus
-    toimintaketjujen hallinta
-    yrittäjyys ja liiketoiminta
-    palvelu- ja liiketoiminnan kehittäminen
-    viestintä ja journalismi
-    ohjelmointi, tietojenkäsittely ja digitaaliset palvelut
-    hotelli-, matkailu ja ravintola-ala
-    liikunta ja hyvinvointi

Opinnäytetyön laajuus on 400 tuntia (15 op) opiskelijan työtä. Tyypillisesti opinnäytetyö kestää 3–6 kk.
 
Asiakasyrityksen tehtävät ja vaadittavat resurssit? Haaga-Helia tarjoaa opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle alan sekä menetelmien asiantuntijan ohjaamaan kehittämis- ja tutkimustyötä sekä raportointia. Lisäksi opiskelijalla on tukenaan kirjasto- ja tietopalvelujen tietoasiantuntijat.  Toimeksiantavan organisaation tehtävä on määritellä opinnäytetyön tavoite ja varmistaa opiskelijan pääsy tutkimus- ja kehittämistyön aikana tarvittaviin materiaaleihin ja henkilöihin opinnäytetyön empiirisen osan toteuttamiseksi. (HUOM! Opinnäytetyöraportit ovat julkisia asiakirjoja, joten opinnäytetöitä ei voi teettää luottamuksellisista tai liikesalaisuuksia sisältävistä aiheista.) Lisäksi toimeksiantajan odotetaan kommentoivan projektin etenemistä ja valmista työtä.

Projektin vaatima aika vaihtelee suuresti laajuudesta ja toteutustavasta riippuen, mutta yrityksen olisi syytä varata mukanaoloon noin 10-40 tuntia.

Yritys sopii suoraan opiskelijan kanssa sovittavasta palkkiosta. Palkkio on yleensä suhteessa projektin laajuuteen, vaativuuteen ja arvoon yritykselle. Määrä voi vaihdella maksuttomasta useisiin tuhansiin euroihin. 

Tutustu esimerkkeihin Haaga-Helian opinnäytetöistä: https://www.theseus.fi/handle/10024/160870
 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä Mirjaan tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin olemme yhteydessä sinuun!

Tietoa projektista

Projektin kesto: 3–6 kk.

Toteutus: Kevät- ja syyslukukausi

Opiskelijat: 2.-3. vuoden opiskelija

Hinta: Toimeksiantaja sopii opiskelijan kanssa

Ota yhteyttä
Mirja
Jaakkola
lehtori
+358 294471255
mirja.jaakkola@haaga-helia.fi

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös alla olevat opiskelijaprojektit