Rekrytoi kansainvälinen osaaja: Business Information Technology

Kuvituskuva opiskelijat Haagassa

Englanninkielisessä tietojenkäsittelyn koulutuksessa saa vankan IT- ja liiketoimintaosaamisen yhdistävän ammattitaidon.

Haaga-Helian tietojenkäsittelyn tradenomi on työnantajien arvostama IT-asiantuntija, joka työskentelee eri kehittämistehtävissä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Haaga-Heliassa voi yhdistää teknologian ja liiketoiminnan osaamiset.

Englanninkielinen tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus vastaa kehittyviin työelämän tarpeisiin. Opiskelija suunnittelee henkilökohtaisen oppimispolkunsa ja valitsee osaamista Haaga-Helian koulutustarjonnasta yli tutkintorajojen.

Englanninkielisessä tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksessa saa perusosaamisen digitaalisista palveluista, ICT-infrasta ja pilvipalveluista, ohjelmistojen kehittämisestä sekä näiden yhteydestä liiketoimintaan. Sen jälkeen opiskelija suuntaa opintojaan johonkin neljästä teemasta (suuntautumisvaihtoehdot).

Ammatillinen osaaminen kehittyy aidoissa työtilanteissa, kuten yrityksille tehtävissä projektitöissä ja työharjoittelussa. Samalla opiskelija voi verkostoitua IT-alan työnantajien kanssa.

Monipuoliset työmahdollisuudet kansainvälisellä ja nopeasti kehittyvällä alalla

Haaga-Heliassa opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä vahvuuksiinsa tai kehittää itseään monialaisesti. Tradenomikoulutus tarjoaa vankan IT-ammattilaisen osaamispohjan lisäksi neljä suuntautumisvaihtoehtoa, jotka sisältävät mahdollisia oppimispolkuja:

Digitaaliset palvelut

  • Digitaalisten palveluiden suuntautumisopinnot valmentavat toimimaan monikanavaisten digitaalisten palveluiden liiketoimintalähtöisenä kehittäjänä.
  • Oppimispolut: digitaalisen palvelun kehittäjä, 3D kehittäjä.

Ohjelmistokehitys

  • Opinnoissa korostuvat ohjelmistokehittämisen menetelmät, prosessit ja työkalut. Erityistä huomiota kiinnitetään myös ohjelmistotuotantoon liiketoimintana.
  • Oppimispolut: Full Stack -kehittäjä, Back End -kehittäjä, Front End -kehittäjä (käyttöliittymäohjelmoija).

ICT-infra ja pilvipalvelut

  • Opinnoissa korostuvat erityisesti palvelinratkaisut, käyttöjärjestelmät, tietoverkot ja tietoturva sekä yksittäisen palvelun että organisaation näkökulmasta.
  • Oppimispolut: pilvipalveluasiantuntija.

ICT ja liiketoiminta

  • Opiskelija on ICT-ratkaisuja hyödyntävä liiketoiminnan kehittäjä sekä tietohallinnon asiantuntija.
  • Oppimispolut: ICT-ratkaisukonsultti, data-analytiikan kehittäjä.

Opiskelija voi yhdistellä tutkintoonsa opintoja useasta suuntautumisesta tai muista Haaga-Helian tutkinnoista. Tarjolla on esimerkiksi kattavasti erilaisia yrittäjyysopintoja.

Haaga-Heliassa opiskellaan lähellä työelämää. Projektit toteutetaan yhteistyöyritysten kanssa.

Lue lisää Business Information Technology -koulutuksesta