Retkeilijä ruskamaisemassa, kuvan päällä Co-funded by the EU -logo.

Virtual Nature: Digitalisaatio ja asiantuntijayhteistyö kestävän luontomatkailun edistäjänä

Hankkeen tavoitteena on ohjata ja avustaa matkailutoimijoita tuottamaan kansainvälisille markkinoille suunnattuja virtuaalisia luontomatkailupaketteja, pilotoida niitä erilaisilla kohderyhmillä ja etsiä tuotteille uusia ja potentiaalisia myyntikanavia. Samalla kehitetään kansallista luontomatkailutoimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Hankkeeseen osallistetaan erilaisia luontomatkailutoimijoita Uudeltamaalta, ja osalle niistä hankitaan vastinparit Kiinasta ja/tai Virosta. Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi matkatoimistot, matkailuorganisaatiot ja niihin kytkeytyvät erilaiset asiantuntijaorganisaatiot sekä erilaiset luontomatkailureitteihin, kiertotalouteen ja ympäristökasvatukseen integroituneet toimijat. Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena on pilotoinnin ja siihen kytkettävien selvitysten avulla tuottaa kansainvälisesti kiinnostavia virtuaalisia luontomatkailumoduuleja ja lisätä kohderyhmäosaamista.

Digitalisaatio ja asiantuntijayhteistyö kestävän luontomatkailun edistäjänä -kehittämishanke on tärkeä osa kolmen saman sisältöisen alueellisen hankkeen valtakunnallista kokonaisuutta. Tarkoituksena on kehittää virtuaalista luontomatkailua ja siihen kytkeytyvää elämystaloutta uuden teknologian avulla ja yhdessä muissa maakunnissa toteutettavien hankkeiden kanssa. Hankkeiden työpajat pyritään toteuttamaan osin yhteistyössä siten, että jokainen hanke kohdentaa hyödyn rahoittavan maakunnan toimijoihin. Yhteistyön tarkoituksena on jakaa ja hyödyntää yhdessä syntynyttä uutta tietoa.

Virtual Nature: Digitalisaatio ja asiantuntijayhteistyö kestävän luontomatkailun edistäjänä - Uusimaa

Projektipäällikkö: Jouko Loijas

Kumppanit: Metropolia, Humak

Kesto: 9/2023–8/2025

Rahoitus: EAKR

Ota yhteyttä
Jouko
Loijas
lehtori
+358294471685
Jouko.Loijas@haaga-helia.fi