rahoittajalogot kuvituskuvan päällä

Uuden luksuksen palvelusprintti

Uuden luksuksen palvelusprintti -hankkeessa on kyse uuden luksuksen vastuullisten palveluelämysten kouluttamisesta ravintola-, majoitus-, tapahtuma- ja matkailuyritysten johdolle ja henkilöstölle Uudenmaan alueella, jotta he voivat nopeasti ja ketterästi kehittää tuotteitaan ja palveluitaan laadukkaammiksi.

Hanke lisää yritysten osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa koronapandemian aikana kärsineiden matkailu- ja ravintolatoimijoiden johdon ja henkilöstön ammattitaitoa kohdata vaativa tämän päivän kuluttaja. Koulutuksen avulla yritys voi luoda parempaa asiakaskokemusta sekä nostaa tuotettaan uuden luksuksen vaatimalle tasolle, joka näkyy myös toivottavasti yrityksen kassavirrassa.

Hankkeen tuloksena syntyy materiaalia podcastien, videoiden, artikkeleiden ja videon muodossa, jotta tietoa uudesta luksuksesta voidaan jakaa laajemmalle yleisölle.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksilla tavoitellaan koko Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn, vetovoiman ja kiinnostavuuden vahvistamista matkailun toimintaympäristössä. Korona-pandemian mahdollisesti jatkuessa koko hanke voidaan toteuttaa virtuaalisessa muodossa.

Hankkeen nettisivut >>

Service sprint for new luxury in English >>

Uuden luksuksen palvelusprintti

Projektipäällikkö: Riina Iloranta
Kesto: 1.9.2021 - 31.5.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (REACT EU). Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Riina
Iloranta
yliopettaja
+358 294471505
Riina.Iloranta@haaga-helia.fi