yhteisen pöydän äärellä palapelin kimpussa

NVL - kestävän kehityksen tutkimusverkosto

NVL on pilottihanke, jossa kolme pohjoismaista koulutusorganisaatiota esittelevät kestävän kehityksen koulutusmalleja

Pohjoismaisessa aikuisoppimisen verkosto (NVL – Nordiska nätverket för Vuxnas lärande) haki keväällä 2022 partnereita Kestävän kehityksen koulutus – hankkeeseen. Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Kalle Vihtari on tutkijana mukana pilottihankkeessa, jossa kolme pohjoismaista koulutusorganisaatiota esittelevät kestävän kehityksen koulutusmalleja. 

Kyseessä on pilottihanke, jonka pohjalta mahdollisesti laajennetaan kestävään kehitykseen liittyvän koulutuksen kehittämistä ja tutkimusta kaikkiin Pohjoismaihin vuoden 2023 aikana. Pilottihankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät esittelevät ja kehittävät omia toimintatapoja ja tutkijat tekevät johtopäätöksiä esitellyistä malleista.

Lue hankkeeseen liittyvä eSignals blogikirjoitus Rohkeasti pohjoismaista kestävän kehityksen koulutusta mallintamaan

NVL - kestävän kehityksen tutkimusverkosto

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Kalle Vihtari
Kesto: 06-12.2022
Rahoittaja: NVL – Nordisk Netverk för Vuxnas lärande, Pohjoismainen ministerineuvosto

Ota yhteyttä
Kalle
Vihtari
yliopettaja
+358 294471444
Kalle.Vihtari@haaga-helia.fi