mobility

MOB4ALL - Innovative measures to enhance International mobility for special needs students

MOB4ALL –hanke pyrkii edistämään erityistarpeisten opiskelijoiden osallistumista kansainvälisiin vaihtoihin kouluttamalla korkeakoulujen henkilöitä, jotka tukevat näitä opiskelijoita opiskelijavaihtoon liittyvissä asioissa.

Hankkeen toiminta edistää kolmen erilaisten opiskelijaryhmien: liikuntarajoitteisten, aistirajoitteisten (kuulo- ja näkörajoitteet), sekä neurologisten rajoitteiden ja oppimisvaikeuksista kärsivien (Autismin kirjo, lukivaikeudet) osallistumismahdollisuuksia.

MOB4ALL-hankkeen tavoitteena on tuottaa hankkeen kuluessa seuraavat tuotokset:

  • Raportti “Inklusiivinen liikkuvuus ja erityistarpeisten opiskelijoiden tukeminen Euroopassa”, jonka tarkoituksena on nostaa tietoisuutta erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeista sekä tunnistaa ja jakaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä
  • Erityisvalmennuskurssin “Valmennus erityistarpeisten opiskelijoiden parempaan integrointiin opiskelijaliikkuvuuden osalta” kehittäminen ja toteuttaminen. Valmennuskurssi tarjotaan korkeakoulujen henkilöstölle ja tutor-opiskelijoille, jotka tukevat eritystarpeisia opiskelijoita liikkuvuusasioissa.
  • Ohjekäsikirja Kv-toimistojen henkilöstölle, opetus- ja muulle henkilöstölle, sekä tutor-opiskelijoille, jotta he osaavat paremmin tukea erityistarpeisia opiskelijoita heidän osallistumisessaan kansainvälisiin vaihtoihin.
MOB4ALL - Innovative measures to enhance International mobility for special needs students

Kesto: 1.10.2020 - 30.9.2023
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Katri Salmi
Kumppanit: Universidad de Sevilla, Spain (koordinaattori), Haaga-Helia, Finland, Universita degli studi di Genova, Italy, Université Côte d'Azur, France, MCI Management Center Innsbruck, Austria, International consulting and mobility agency, Spain, UNISER SOC. COOP. ONLUS, Italy.
Rahoittaja: Euroopan Unionin Erasmus+ Strategic Partnership Projects

Ota yhteyttä
Katri
Salmi
kansainvälisten asioiden päällikkö
kansainvälisten asioiden päällikkö
+358 294471649
katri.salmi@haaga-helia.fi