yrittäjä

Kinesis - Kehitysohjelma parantamaan yritysten resilienssiä ja suorituskykyä

Kinesis -hankkeen päämääränä on parantaa yritysjohtajien ja henkilöstön työhyvinvointia, tuottavuutta ja sopeutumiskykyä pk-yrityksissä ja sitä kautta vastata koronavirusepidemian aiheuttamiin työllisyyshaasteisiin Uudenmaan alueella.

Hankeen erityisinä tavoitteina on:
1) Tehdä näkyväksi ja uudistaa strategisten päätöksentekijöiden liiketoiminta-ajattelua;
2) Vahvistaa yritysten sisäistä yrittäjyyttä, ketterää kokeilukulttuuria ja siihen liittyviä toimintatapoja; sekä
3) Kehittää digitaalinen kirjasto, joka tarjoaa maksutta työvälineitä liiketoimintamallien uudistamiseen.

Hankkeessa toteutetaan kaksi lukuvuoden kestoista yritysvalmennusta, joiden pääkohderyhminä ovat sekä pk-yrittäjät ja strategiset päätöksentekijät että yritysten henkilöstö. Yritysvalmennus tarjoaa yrittäjille ja henkilöstölle osaamista liiketoimintakonseptien uudistamiseksi, yhteiskehittämismahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia vertaisoppimiseen vahvistaen sopeutumiskykyä muutoksiin ja parantaen edelleen työhyvinvointia.

Monitahoinen valmennus toteutetaan pääsääntöisesti erilaisia uudenlaisia digitaalisia yhteiskehittämisen työkaluja hyödyntäen ja itsenäisesti työskennellen.

Kinesis - Kehitysohjelma parantamaan yritysten resilienssiä ja suorituskykyä

Projektipäällikkö: Teijo Javanainen
Kesto: 1.4.2021 - 30.6.2023
Rahoitus: ESR

Ota yhteyttä
Teijo
Javanainen
projektipäällikkö
+358 294471485
Teijo.Javanainen@haaga-helia.fi