Hungry for finland

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen

Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta.

Hanke tehostaa asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ruokamatkailun kehittämisen parissa työtä tekevät tahot kuten matkailun alueorganisaatiot ja ruokamatkailun alueelliset hankkeet. Lopullisina hyödynsaajina ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen

Projektipäällikkö: Kristiina Havas
Kesto: 3.9.2018 - 31.5.2022
Rahoitus: EUn maaseudun kehittämisrahasto

Hankkeen verkkosivut

Ota yhteyttä
Sini
Garam
opettaja
+358294471713
Sini.Garam@haaga-helia.fi