rahoitytajan logo kuvituskuvan päällä

HOHA: Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla

Valtioneuvoston harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA) on kohdentanut tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.

Hankkeessa kehitämme uusia tarinallistettuja ruokamatkailunkonsepteja ja -tuotteita. Ideoinnista ja pilotoinnista rakennetaan skaalattava työkalupakki, joka on räätälöity palvelemaan erityisesti harvaan asuttujen seutujen ruoka- ja matkailutoimijoita.

Konseptointia ja sen pilotointia kehitetään yhteiskehittämistyöpajoissa, jotka rakentavat ja vahvistavat alueen yhteistyöverkostoja ruoka- ja matkailutoimijoiden välillä sekä alueen asukkaiden kanssa.

Hankkeen tavoitteita

  • Lisätä kohdealueen houkuttelevuutta tarinallistetuilla ruokamatkailun tuotteilla, jotka tuotetaan yhteiskehittämistyöpajasarjassa.
  • Herättää eloon hiljaista kulttuurista pääomaa ja taltioida sitä palvelukonsepteihin.
  • Integroida lähiruoan hyödyntäminen osaksi paikallisten ruokamatkailutoimijoiden toimintatapaa.
  • Vahvistaa yritysten viestintäosaamista tunnettuuden lisäämiseksi.
  • Luoda yleisesti käytettävissä oleva harvaan asuttujen seutujen palveluiden viestintää tukeva materiaalipankki.
  • Rakentaa yhteiskehittämistyöpajoissa yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on alueen ruokamatkailun kehittäminen.

 

HOHA: Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla 2022-2023

Projektipäällikkö: Iida Arpiainen

Kesto: 09/2022 –10/2023

Rahoitus: Lapin ELY

 

 

Ota yhteyttä
Iida
Arpiainen
projektiasiantuntija
+358 294471102
Iida.Arpiainen@haaga-helia.fi