rahoittaja ja hankelogo kuvituskuvan päällä

Euro-Emotur

Euro-Emotur hankkeen tavoitteena on lisätä turismin alalla vaikuttavien pk-yitysten digitalisaatioita ja innovointia yhteistyön ja osaamisen kehittämisen kautta.

Hankkeen avulla syntyy digitaalinen innovaation ekosysteemi ja hub, jonka avulla vahvistuu yritysten kilpailukyky.

Euro-Emotur hanke luo mahdollisuuden vahvistaa Euroopan turismialaa digitaalisen siirtymän avulla. Hanke yhdistää pk-yritykset digitaaliseen teknologiaan ihmisten (turistien tunteet) ja osaamisen (labit) avulla.

Hanke toteutetaan vaikutusvaltaisten ja verkostoasemaltaan vahvojen partnereiden kanssa. Hanke lisää voimakkaasti LAB8:n/Haaga-Helian näkyvyyttä eurooppalaisessa matkailun kehittämisen ekosysteemissä ja profiloi meitä matkailusektorin digitaalisen innovaatiotoiminnan (ja emootiotutkimuksen) edelläkävijänä.

Euro-Emotur

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Kristian Sievers
Kesto: 12/2021 – 11/2024
Kumppanit: Universidad de Las Palmas de Gran Canarian (ES) koordinaattori, Haaga-Helian LAB8:n, European Tour Operators Association Limited (UK), Network Of European Regions For Competitive And Sustainable Tourism Asbl (BE), University of Venicen (IT) ja Viceconsejera De Turismo (ES)
Rahoitus: EU COSME

Ota yhteyttä
Kristian
Sievers
TKI-projektipäällikkö
+358 294471169
Kristian.Sievers@haaga-helia.fi