rahoittajan logot kuvituskuvan päällä

DALLATEN – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin

Hankkeen avulla vahvistamme Uudellamaalla toimivien liikunta- ja hyvinvointisektorin yritysten liiketoimintaa ja tuemme yrityksiä erityisesti senioreille suunnattujen palveluiden kehittämissä.

Hanke tarjoaa 15 Uudellamaalla toimivalle liikunta- ja hyvinvointialan yritykselle yritysvalmennusta, joka sisältää sekä yritysten yhteisiä webinaareja että yrityskohtaista valmennusta.

Hankkeen tuloksena syntyy pk-alueelle käyttäjälähtöinen kehittämismalli, joka tukee liikunta- ja hyvinvointisektorilla toimivien yritysten tuote- ja palvelutarjooman muotoilua senioreille. Ideoiden jalostumista kohti kannattavaa liiketoimintaa tuetaan hyödyntäen oppilaitosten moniammatillista osaamista senioreiden kohderyhmässä.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Ymmärryksen ja osaamisen lisääminen senioreiden yli 65-vuotiaiden tarpeista, jotka liittyvät liikunta- ja hvyinvointipalveluihin.
  2. Yritysten asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen, ja yritysten innovaatiokyvykkyyden lisääminen, jotta yrityksen toimintaedellytykset ja nopea reagointi ympärillä oleviin muutoksiin ja tarpeisiin on mahdollista.
  3. Yritysten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen Lean StartUp-menetelmän avulla.
DALLATEN – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin

Haaga-Helian projektipäällikkö: Paula Harmokivi-Saloranta
Kesto: 9/2021-8/2023
Kumppanit: Metropolia AMK (koordinaattori), Laurea AMK
Rahoitus: REACT EU / ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Ota yhteyttä
Paula
Harmokivi-Saloranta
yliopettaja
+358 294471270
Paula.Harmokivi-Saloranta@haaga-helia.fi