Two young smiling people sitting on a sports field

AI Sport -valmisteluhanke

AI Sport -valmisteluhankkeessa muotoillaan tutkimushaaste, jonka tavoitteena on kehittää kehon liikkeiden mallinnusta ja tekoälyavusteista kehonliikeanalyysiä. Samalla innovoidaan ja arvioidaan kehonliikkeiden tekoälyanalyysiin perustuvia palveluja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Alustavasti on jo tunnistettu mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyanalyysiä urheiluvalmennuksessa, fysioterapiassa ja peliteollisuudessa. Kehon liikkeiden mallinnuksen avulla voidaan arvioida suoritustekniikkaa, sekä tehtyjen havaintojen perusteella pyrkiä kehittämään suoritusta parantavia harjoitteita.

Tekoälyn avulla on mahdollista seurata useampaa mitattavaa parametriä samanaikaisesti ja tarjota jäsenneltyä dataa valmentajalle, fysioterapeutille, urheilijalle ja/tai kuntoutujalle harjoitusten tehosta ja suoritustekniikasta. Eläinten tekoälyavusteisella liikeanalyysillä voidaan havaita vammoja tai rakenteellisia haittoja.

Valmisteluhankkeen aikana innovoidaan ja arvioidaan erilaisia vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja teknologiaratkaisuja, joita varsinaisessa tutkimushankkeessa tullaan tutkimaan. Valmisteluhankkeen tuloksena jätetään tutkimushankehakemus Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman hakuun 31.7.2024 mennessä.

AI Sport

Kesto: 3/2024–8/2024

Rahoitus: EAKR

Projektipäällikkö: Sami Nykter

Ota yhteyttä
Sami
Nykter
projektipäällikkö
+358 294471186
sami.nykter@haaga-helia.fi