rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

AI Health

AI Health -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa tekoälyn käyttöä terveys- ja terveysteknologia-alan pk-yritysten parissa.

Hankkeen aikana yrityksille tehdään maturiteettitestit, joilla kartoitetaan niiden lähtötilanne tekoälyn hyödyntämisessä. Maturiteettitestien perusteella yrityksille luodaan yksilölliset transformaatiosuunnitelmat (roadmapit), joilla nopeutetaan yritysten mahdollisuutta käyttää tekoälyä vuosikymmenellä. Hankkeen aikana yrityksiä tuetaan kokonaisvaltaisesti suunnitelmien täytäntöönpanossa.

Hankkeen toimenpiteillä vastataan Suomen talouden digitalisaation polarisaatioon, joka heijastuu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuteen hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassaan. Tekoälyn käyttöönoton nopeuttaminen terveys- ja terveysteknologia-alojen pk-yrityksissä johtaa yritysten parempiin tuotteisiin ja palveluihin ja mahdollistaa disruptioita synnyttävien yritysten syntymisen Suomeen.

AI Health

Projektipäällikkö: Teemu Moilanen
Kesto: 01/2023 - 12/2025
Rahoitus: EAKR

 

Ota yhteyttä
Teemu
Moilanen
yliopettaja
+358 294471515
Teemu.Moilanen@haaga-helia.fi