Haaga-Helian kuvat

Käytämme viestinnässä ja markkinoinnissa ensisijaisesti Haaga-Helian omia markkinointikuvia. Kuvissa korostuu aitous, yhdessä tekeminen, modernit oppimisympäristöt ja tiivis yhteistyö yritysten kanssa. Kuvituksissa vältämme geneerisiä kuvapankkikuvia. Voit ladata kuvia käyttöösi Haaga-Helian kuvapankista, tai tiedustella niitä viestinta@haaga-helia.fi. Haaga-Helia omistaa kaikki oikeudet kuviin.

Haaga-Helian kuvamaailmassa yhdistyvät rento kansainvälinen meininki ja modernit oppimis­ympäristöt. Kuvissa esiintyvät aidot haagahelialaiset opiskelijat ja alumnit. Koulutusalakohtaiset yksityiskohdat sekä kuvat kampuksilta ja yhteistyökumppaneiden tiloista luovat mielikuvia Haaga-Helian opiskeluilmapiiristä ja korostavat oppilaitoksen läheisiä suhteita työelämään.

Vanhempaa kohderyhmää (jatkuva oppiminen, Master-tutkinnot) lähestytään kuvilla, joissa mallit ovat jo työelämässä. Kuvissa korostetaan edelläkävijyyttä, uusia teknologioita, sparrausta, jatkuvaa oppimista ja yhdessä tekemistä. Kuvissa tärkeänä elementtinä on myös samaistuttavuus, jonka kautta katsojalle luodaan mielikuva siitä, että myös hän voisi opiskella uudestaan.

Kuvituskuva
Kuvituskuva