Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK sopii sinulle haluat päivittää asiantuntijuuttasi tai laajentaa osaamistasi uusille alueille tai jos aiot pyrkiä tutkintokoulutukseen.

Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa voit

Avoimen AMK:n opinnot on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opiskelu edellyttää riittäviä opiskeluvalmiuksia ja hyvää suomen kielen taitoa. Ylempiin tutkintoihin kuuluvilla opintojaksoilla opiskelevilta vaaditaan vähintään alempi korkeakoulututkinto sekä kahden vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen. Englanninkielisten koulutusohjelmien opintoihin osallistuminen edellyttää kielitaitovaatimusten täyttymistä.

Opiskelu avoimessa AMK:ssa on kevätlukukaudella 2021 maksutonta niille, jotka ovat ilmoittautuessaan työttömänä tai koko- tai osa-aikaisesti lomautettuna. Maksuttomuus koskee myös  työttömäksi jääneitä yrittäjiä, joilla on työttömän työnhakijan status. Opiskelijan on liitettävä ilmoittautumislomakkeeseen todistus työttömyydestä tai lomautuksesta. Myös paikallisen työllisyys- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) antama todistus hyväksytään. Yrittäjän on liitettävä lomakkeeseen todistus siitä, että hän on työnhakijana/saa työttömyyskorvausta.