Opettajaopinnot, rinnastamispäätöksen saaneet

Uusi monikielinen media on aloittanut toimintansa

Haaga-Heliassa voi suorittaa ammatillisen opettajankoulutuksen (60 op). Jos hakija on muualla kuin Suomessa suorittanut opettajan kelpoisuuden, hän voi hakea Opetushallituksen rinnastamispäätöksen. Rinnastamispäätöksessä määritellään täydentävien opettajan pedagogisten opintojen laajuus (15–30 opintopistettä).

Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ei voi suorittaa opetettavan aineen täydentäviä opintoja. 

Täydentävät opinnot (mm. didaktisia opintoja) ja opetusharjoittelu alkavat syksyllä 2024.  

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti opetusharjoittelupaikassa eli oppilaitoksessa. Opinnot sisältävät myös itsenäisesti työstettäviä verkkotöitä ja -tehtäviä Moodlessa. Opintojen aikana käydään henkilökohtaisia keskusteluja opettajaohjaajan kanssa opintojen sujuvuudesta. 

Täydentävät opinnot ja opetusharjoittelu oppilaitoksessa suoritetaan suomen kielellä. 

Opinto-oikeus on maks.1,5 vuotta opintojen aloittamisesta. 

Tutustu alla oleviin tietoihin ennen hakua

Hakeminen

Haku on Opintopolussa 15.4.–26.4.2024 (haku päättyy 26.4. klo 15).  

Järjestämme hakuinfon opinnoista 17.4.2024 klo 14.30–16 verkossa.

Liity hakuinfoon tästä 17.4. klo 14.30 (Teams)

Hakuprosessiin kuuluu Teams-haastattelu 19.4.–10.5.2024. Teams-haastattelun kesto on noin 30 minuuttia / kelpoinen hakija. Teamsissä käytämme kuvaa ja ääntä.

Hakutulokset julkaistaan 24.5.2024.

Opinnot alkavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti syksyllä 2024.

Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista: 

Mika Saranpää, mika.saranpää@haaga-helia.fi, ja Maiju Kangasaho, maiju.kangasaho@haaga-helia.fi, puh. 040 544 7336

Opettajaopinnot, rinnastamispäätöksen saaneet

Laajuus: 60 opintopistettä

Opetuskieli: suomen kieli

Opiskelumuoto: Opiskelua on opetusharjoittelupaikassa ja verkko-opinnoissa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. 

Kelpoisuus koulutusmuodoissa: Tutustu opettajan kelpoisuusvaatimuksiin ja koulutusmuotojen kielitaitovaatimuksiin: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998

Hakukelpoisuus useimmissa tapauksissa: aine- ja yhteisten aineiden opettajalla ylempi korkeakoulututkinto tai ammatillisella opettajalla kolme vuotta oman alasi työkokemusta (ei opetustehtävissä) ja korkeakoulututkinto.

Ota yhteyttä
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
maiju.kangasaho@haaga-helia.fi