Kestävää arviointia

shutterstock

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten toimijoiden monipuolista osaamista arviointiin liittyen.

Hankkeen kautta on mahdollista jalkauttaa ja juurruttaa edelleen osaamisen arviointiin sekä ohjaavan palautteen antamiseen liittyviä toimintaperiaatteita ja työkaluja.

Tavoitteena on opiskelijan arviointiin liittyvän osaamisen vahvistaminen ja yhtenäisen arviointikulttuurin kehittäminen. Arviointi on koulutusorganisaation ydinprosessi, jonka osaamisella on yhteys toiminnan laatuun ja tehokkuuteen. Hankkeen koulutuksissa käsitellään arvioinnin perusasioita sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijan arvioinnin kriteerejä ja niiden käyttöönottoa sekä vapaan sivistystyön osaamisperusteista arviointia. 

Kohderyhmä

Eri koulutusosioissa ammatillisen koulutuksen ja/tai vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hanke sisältää kolme 3 op:n koulutusosiota sekä Onnistu arvioinnissa -seminaarin.

Koulutushankkeen osiot

Ohjaava palaute osaamisen kehittymisen tukena, 3 op

Koulutuksen sisältö

 • Ohjaava palaute (ammatillisen) osaamisen kehittymisen välineenä; opettaja ja työpaikkaohjaaja palautteen antajina
 • Menetelmät ja työkalut osaamisen kehittymisen seuraamisessa ja palautteen antamisessa mm oppimisanalytiikan hyödyntäminen
 • Opiskelijoiden itsearvioinnin vahvistaminen; uudet tavat ja menetelmät
 • Oppimista edistävä palautekeskustelu
 • Hyvän palautteen periaatteet

Näyttöjen järjestäminen ja osaamisen arviointi työpaikoilla, 3 op

Koulutuksen sisältö

 • Osaamisen arvioinnin luotettavuus ja kattavuus
 • Tutkinnon perusteet ja HOKS osaamisen arvioinnin suunnittelun lähtökohtana.
 • Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman merkitys arjen työvälineenä sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja laadun varmistajana tutkintojen sisällä ja välillä
 • Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu sekä toteutus näytöissä ja muussa osaamisen osoittamisessa, yhdessä työelämän kanssa.
 • Arvioijana toimiminen ja kehittyminen.
 • Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin prosessien sekä käytäntöjen kehittäminen.

Osaamisperusteinen arviointi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, 3 op

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten opetushenkilöstö

Sisällöt

 • Osaamisperusteinen arviointityö ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa
 • Toimijoiden vastuut ja työvälineet arviointiprosessissa
 • Digitaalisuus osaamisen todentamisessa ja arvioinnissa
 • Arvioijan ohjaava rooli
 • Ohjaava ja kannustava palaute opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena
 • Piensuoritusten muotoilu ja arvioinnin prosessimallit
 • Osaamismerkit arvioinnin ja ohjauksen tukena

Lisätietoja

Jutta Paukkonen
myyntipäällikkö
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
+358 2944 717 20

 

Hankkeessa olemme toteuttaneet:

Onnistu arvioinnissa verkkoseminaari to 2.11.2023 klo 9.00–15.00

Seminaarissa saatiin arvioinnin toimijat mukaan muodostamaan yhteistä ymmärrystä opiskelijan arvioinnista ja sen kehittymisen suunnasta. Kohderyhmänä oli ammatillisen koulutuksen henkilöstö.

Päivän aikana tuotiin yhteen erilaisia ratkaisuja ja onnistumisia sekä pohdittiin arviointiin liittyviä teemoja. Samalla kerättiin kentän osaamistarpeita jatkoyhteistyötä varten.

Yhteisen työskentelyn avulla jalkautettiin ja juurrutettiin edelleen osaamisen arviointiin sekä ohjaavan palautteen antamiseen liittyviä toimintaperiaatteita ja työkaluja.

Päivän aikana jakauttiin työpajoihin. Työpajojen teemat olivat:

 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen opettajan osaamisena - jaetaan hyviä työkaluja ja menetelmiä
 •  Uudet geneeriset arviointikriteerit - muutoksia ammatillisissa perustutkinnoissa
 • Itse- ja vertaisarviointi oppijan voimavarana oppimispolulla?
 • Ohjaava arviointi ja palaute osaamisen kehittymisen tukena
 • Osaaminen esiin työelämässä – missä menee arviointi? 

Seminaarin ohjelma oli:

09.00-09.15   Seminaarin avaus
09.15-09.45   Keynote puheenvuoro, VTT Antti Maunu
09.45-10.00   Reflektio avauspuheenvuorosta
10.00-10.30   Työpajat, yhteinen työskentely
10.30-10.45   Tauko ja ryhmien vaihto
10.45-11.15   Työpajat, yhteinen työskentely jatkuu
11.15-12.00   Lounastauko
12.00-12.30   Opetushallituksen puheenvuoro, yli-insinööri Arto Pekkala
12.40-13.45   Yhteenveto aamupäivän työskentelystä, ryhmien vetäjät
13.45-14.00   Tauko
14.00-14.30   Kestävän arvioinnin elementtejä, yliopettaja Crister Nyberg
14.30-15.00   Keskustelua ja seminaarin päätös

Seminaari toteutettiin viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun verkoston yhteistyönä.

 

TIETOA KOULUTUSHANKKEESTA

Toteutuaika: Tammikuu 2023 - kesäkuu 2024

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
petja.sairanen@haaga-helia.fi
Nina
Mäkelä
lehtori
+358 294471232
nina.makela@haaga-helia.fi
Jenniina
Bies-Wikgren
lehtori
+358 294471727
jenniina.bies-wikgren@haaga-helia.fi
Katja
Danska
lehtori
+358 294471724
katja.danska@haaga-helia.fi