Tutkimus: Leirintämatkailun taloudellinen merkitys vieraspaikkakunnalla on kasvanut

Leirintämatkailijoiden tuoma liikevaihto vieraspaikkakunnalla on kasvanut kuusi prosenttia vuodesta 2019. Tämä käy ilmi Suomen Leirintäalueyhdistys ry:n ja SF-Caravan ry:n juuri valmistuneesta tutkimuksesta. Tutkimuksen toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Valtakunnallinen ruokamatkailukilpailu 2021
News article

Body

Suomen leirintämatkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2022 -tutkimuksesta selviää, että leirintäaluematkailun aikaansaama liikevaihto Suomessa on 235 miljoonaa euroa vuonna 2022. Tyypillisen leirintämajoituksen sisältävän matkan kustannus on 700 euroa (mediaani, koko seurue). Päivässä leirintäaluematkailijalta kuluu rahaa noin 107 euroa, josta valtaosa kohdistuu leirintäalueen ulkopuolelle. Suurimpia hyötyjiä rahankäytöstä ovat huoltamot, majoitusala, ruokakaupat sekä kahvilat ja ravintolat.

Leirintämatkailun kokonaistyöllisyysvaikutus on noin 3 000 henkilötyövuotta.

Leirintämatkailijoita motivoivat matkalle eniten vapaus sekä matkakohteiden ja -vaihtoehtojen monipuolisuus. Leirintämatkailua lisäävät kotimaan kiinnostus ja myönteiset, kivat kokemukset.

Kaikki leirintäalueyöpymiset vuoden 2022 tammi-heinäkuussa vähenivät kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät vastaavana aikana merkittävästi, kasvua oli jopa 239 % edellisvuoteen nähden. Suomen leirintäalueyöpymiset ovat vähentyneet yhteensä 5,3 % vuodesta 2019.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen Leirintäalueyhdistykseen kuuluvien leirintäalueiden asiakkaat ja SF-Caravan ry:n uutiskirjeen tilanneet henkilöt. Tutkimuksen vastasi kaikkiaan noin 3 500 henkilöä.

Tarkempaa tietoa tutkimuksesta ja sen tuloksista SF-Caravan ry:n verkkosivuilla. Tutkimusraportti julkaistaan www.karavaanarit.fi-verkkosivulla syksyn aikana. Haaga-Helian tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen esitteli tutkimuksen tuloksia Lahden Messujen ja Matkailuajoneuvotuojat ry:n tuottamilla Caravan-messuilla 22.9.2022.

Ota yhteyttä
Petteri
Ohtonen
tutkimuspäällikkö
+358 294471545
Petteri.Ohtonen@haaga-helia.fi