Tuokko vieraili Haaga-Helian Pakohuoneessa

Tuokko talousasiantuntijaorganisaation työntekijätiimi vieraili Pasilassa ja pääsi kokemaan Haaga-Helian taloushallintoaiheisen pakohuonepelin.

Tuokko HH Pakohuone
Uutinen

Body

Ennen pelin alkua Haaga-Helian taloushallinnon lehtori Jere Peiponen kertoi Tuokon taloushallinnon tiimille pakohuoneen syntymisestä ja sen monipuolisista käyttötarkoituksista. Haaga-Helian taloushallinnon opettajat ovat suunnitelleet ja rakentaneet pakohuoneen yhdessä yhteistyökumppanin K-Ryhmän kanssa, ja prosessin keskeisenä tavoitteena on ollut opiskelijoiden innostaminen taloushallinnon opintosuunnan pariin innovatiivisen oppimisen kautta.

Taloushallinnon pakohuonepeli tarjoaa opiskelijoille innostavan oppimisympäristön, ja tuo vaihtelua opiskelijoiden kurssivalikoimaan ja kurssien suoritustapoihin.

Opiskelijoiden käytössä pakohuone toimii osana taloushallinnon ensimmäisiä kursseja. Pelit pelataan osana kurssisuorituksia periodin opetusviikoilla 4–7, riippuen siitä, missä vaiheessa opiskelijat ovat opiskeltavien ja pelissä tarvittavien aihealueiden suhteen.

Pelaajat ratkaisevat erilaisia tehtäviä vinkkien, johtolankojen ja päättelykyvyn avulla

Pakohuonepelin tarina ja juoni sijoittuu rautakaupan toimistoon, jonne on piilotettu tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot. Pakohuonepeli ja taloushallinto linkittyvät toisiinsa niin, että päästäkseen huoneesta ulos, pelaajien tulee selvittää numerolukkojen koodit ratkaisemalla taloushallinnon ja erityisesti katetuottolaskennan laskelmia.

Pelaajilla on 45 minuuttia aikaa ratkaista tehtävät ja saada oikeat ovikoodit, joiden avulla he pääsevät huoneesta ulos.  

Pelin ratkaisemisessa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, kuuntelukykyä ja yhteistyökykyä, jotka ovat myös työelämässä tarvittavia taitoja. Pakohuoneessa opiskelijat ja muut vierailevat pelaajat pääsevät harjoittamaan näitä taitoja yhdessä tiiminä.

Yritysvieraat, joille katetuottolaskenta ei ole entuudestaan tuttua, voivat valita pelikokemuspaketin, johon kuuluu pelin ratkaisuun tarvittavan katetuottotiedon kertaamista ennen peliä. Pakohuonepeli tarjoaa tilaisuuden harjoitella tiivistä ongelmanratkaisua ja yhteistyötä oman tiimin kesken, ja pelin ja koulutusten avulla voidaan myös kehittää ammatillista osaamista.

Tuokko pakohuoneessa

Tuokon tiimi oli tyytyväinen pelikokemukseen ja pelissä ratkaisemaansa mielenkiintoiseen ja hauskaan tehtävään, jonka he suorittivat ripeässä 43 minuutin ajassa.

Tutustu tarkemmin erilaisiin pakopelivaihtoehtoihin ja tilaa yrityksellesi oma pakopelihuonekokemus täältä.

Ota yhteyttä
Jere
Peiponen
lehtori
+358 294471041
Jere.Peiponen@haaga-helia.fi