Monivaiheinen tunnistautuminen käyttöön Haaga-Helian ulkopuolisille tunnuksille

Haaga-Heliassa otetaan käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) ns. external-tunnuksille 15.12.2023 alkaen.

Tietokone ja kädet
Uutinen

Body

External-tunnuksella tarkoitetaan sellaista Haaga-Helian organisaation ulkopuolista tunnusta, jolle on jaettu Haaga-Helian OneDrivesta/Sharepointista tiedostoja tai joka on liitetty esim. johonkin Haaga-Helian Teams-ryhmään. External-tunnus on muodoltaan sähköpostiosoite.

Jos kirjaudut 15.12.2023 jälkeen johonkin sinulle jaettuun Haaga-Helian M365-resurssiin (esim. Teams) external-tunnuksellasi, joudut määrittelemään MFA-asetukset ensimmäisellä kirjautumiskerralla. 

Suosittelemme MFA-metodiksi Microsoft Authenticatorin käyttämistä.

Katso ohjeet:

Lisätietoja: Haaga-Haaga-Helian tietohallintopalvelut