Kutsu PK-yrityksille tekoälykiihdyttämöön 3.11.22 - 25.1.2023

Tule mukaan AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämöön ja opi kehittämään yrityksesi valmiuksia hyödyntää tekoälyratkaisuja liiketoiminnoissasi.

AI-TIE Etelä-Suomi
Uutinen

Body

AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämössä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sijaitsevat pk-yritykset pääsevät kehittämään valmiuksiaan hyödyntää uusimpia tekoälyratkaisuja liiketoiminnassaan. Samalla yritykset saavat tukea verkostoyhteistyöhön eri yritysten, tekoälyratkaisujen tarjoajien, TKI-instituutioiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden avaintoimijoiden välillä.

Mikäli yrityksesi on tekoälytaipaleensa alkumetreillä tai osaaminen ja verkostoituminen aihealueella kiinnostaa, niin kiihdyttämö on juuri sinua varten. AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämössä pääset luomaan riittävän osaamispohjan, jotta voit jatkokehittää toimintaasi itsenäisesti kiihdyttämön oppeja hyödyntäen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Uudenmaan ja Kymenlaakson PK-yritykset.
 • Hakuaika: pe 21.10.2022 asti.
 • Ajoitus: 3.11.2022 - 25.1.2023, alustava aikataulu liitteenä.
 • Hinta: osallistuville yrityksille maksuton, Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittama mikrokiihdyttämö. 
 • Kumppanit: Haaga-Helia ja Laurea -ammattikorkeakoulut järjestävät tekoälyn mikrokiihdyttämön yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Kymenlaakson alueella pääyhteistyökumppani on Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor.
 • Tekoälyn mikrokiihdyttämön rakenne:
  • kolme puolen päivä online-pajaa
  • yksi puolen päivän lähitapahtuma Helsingin Pasilassa
  • yksi puolen päivän lähitapahtuma Kotkassa tai Helsingissä osallistujan valinnan mukaan
  • virtuaalikurssin suorittaminen kiihdyttämön rakenteen mukaisesti
  • sisältöä täydentävät työpaja-webinaarit.

Mikrokiihdyttämön sisältö

Kiihdyttämö on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat alussa tekoälyn hyödyntämisessä tai haluavat laajentaa osaamistaan ko. alueella. AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämö toteutetaan koulutustyöpajojen avulla. Kiihdyttämössä saat tietoa tekoälyn perusteista ja liiketoiminnallisista hyödyistä, joita voit hyödyntää itsenäisesti liiketoiminnan kehittämiseen yrityksessäsi. 

Oppimisalustoina toimivat lähi- ja etätapaamiset, Tekoäly töissä -webinaarit sekä Tekoäly liiketoiminnassa -verkkokurssi. Kiihdyttämön jälkeen sinulla on riittävät eväät edetä itsenäisesti tai palveluntarjoajan avulla Design Sprint  ja Proof of Concept (PoC) -vaiheeseen eli konseptitodennukseen.

Lähestymistapamme on käytännönläheinen ja liiketoiminnallinen. Koneoppimisen ja muun teknologian syvempään tarkasteluun ei mennä. Kokonaisuus sisältää tietopaketteja ja työkaluja, jotka kattavat muun muassa seuraavat sisällöt:

 • tekoälyratkaisujen pk-yrityksille tarjoamat mahdollisuudet
 • yrityskohtaisten tekoälytarpeiden kartoitus
 • tekoälyratkaisujen soveltuvuuden arviointi omaan liiketoimintaan
 • käytännön kehitys- ja innovointitoiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen. 

Kiihdyttämön anti osallistuville yrityksille

Osallistujat:

 • ymmärtävät tekoälyn perusteet sekä tekoälyratkaisujen edut ja kompastuskivet liiketoiminnassa
 • saavat esimerkkejä tekoälyratkaisuista
 • saavat tukea ja ratkaisumalleja vertaiskeskusteluista
 • selvittävät yrityksensä valmiutta tekoälyn hyödyntämiseen kartoittamalla data-aineistojaan ja pohtimalla omiin tarpeisiinsa soveltuvia tekoälyratkaisuja
 • ideoivat uusia tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat dataan ja tekoälyyn
 • tehostavat yrityksen sisäisiä prosesseja tekoälyä hyödyntäen
 • kehittävät omaa tekoälyverkostoaan, jossa pk-yritykset, suuryritykset, tekoälyratkaisujen tarjoajat, TKI- ja asiantuntijaorganisaatiot sekä muut avaintoimijat toimivat synergisesti yhdessä ja tarjoavat tuotteitaan sekä palveluitaan tavoitteena liiketoiminnan lisääminen.

AI-TIE tekoälyn mikrokiihdyttämöstä hyötyvät eniten sellaiset pk-yritykset, jotka ovat jo hyödyntäneet digitalisaatiota toiminnassaan, ja joiden tekoäly- ja digitaalista osaamista parantamalla voidaan tukea yrityksen innovaatio- ja kilpailukykyä sekä työllistävyyspotentiaalia. Lisäksi mikrokiihdyttämö tukee pk-yrityksiä, jotka suunnittelevat tekoälyn käyttöönottoa sisäisten prosessien kehittämiseksi sekä tuote- ja palveluinnovaatioiden luomiseksi. 

Osallistumisen edellytykset

Osallistuva yritys:

 • sijaitsee Uudellamaalla tai Kymenlaaksossa,
 • on pk-yritys, jonka palveluksessa on enintään 250 työntekijää ja jonka vuotuinen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa.

Mikrokiihdyttämön kustannukset

Mikrokiihdyttämö ja sitä tukeva virtuaalikurssi ovat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sekä Uudenmaan ja Kymenmaan liittojen rahoittamia toimenpiteitä ja siten osallistujille maksuttomia.

Mikrokiihdyttämö ja virtuaalikurssi sekä niihin liittyvät koulutukset kuuluvat de minimis -tuen piiriin. De minimis –tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jota voidaan myöntää yhtä yritystä kohti kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa. Yritys ilmoittaa itse mikrokiihdyttämöön osallistuessaan aiemmin saamansa de minimis -tuen määrän ja saa todistuksen koulutuksen kerryttämästä tuesta.

Markkina-arvo eli yritykselle kertyvän de minimis -tuen määrä: 
350 e, ”Mikrokiihdyttämö” (3.11.2022 – 25.1.2023)
500 e, ”Verkkokurssi” (3.11.2022 – 25.1.2023)

Ilmoittautuminen

Osallistuvien yritysten paikkojen määrä on rajallinen. Toivomme yrityksestä 1-3 henkilöä, jotka sitoutuvat koko kiihdyttämön ajaksi. On toivottavaa, että yrityksestä osallistuu sekä liiketoiminnan että IT:n edustaja. 

Ilmoittautumiset 21.10.2022 mennessä 

Liite:  Kiihdyttämön alustava aikataulu
 

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
+358 294471253
Anna.Lahtinen@haaga-helia.fi