Kirjaston kielikahvila saa jatkoa syksyllä

Toukokuussa pilotoidun kielikahvilan vastaanotto oli innostunutta. Toimintaa jatketaankin heti kesälomien päätyttyä.

Jatkuva oppiminen liiketoiminnan kehittämisessä
Uutinen

Body

Haaga-Helian kirjastossa päätettiin tänä keväänä hypätä laatikon ulkopuolelle ja tehdä jotakin tavallisesta kirjastotyöstä poikkeavaa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Kohderyhmäksi valittiin kansainväliset opiskelijat, joiden suomen kielen oppimista haluttiin tukea kielikahvilan avulla.

Yleisissä kirjastoissa kielikahvilatoimintaa on ollut jo vuosia, mutta ammattikorkeakoulukirjastoissa kahviloita ei liene monia järjestetty. Kielikahvilan toteuttamisessa mukana olivat kirjaston lisäksi Haaga-Helian opintovalmentajat.

Kielikahvilaa päätettiin kokeilla toukokuussa kaksi kertaa ja saatujen kokemusten perusteella päättää, onko tapahtumalla kysyntää jatkossakin. Tavoitteena oli järjestää matalan kynnyksen tapaaminen ja mahdollisuus käyttää suomen kieltä rennossa ympäristössä. Mitään kielivaatimuksia ei osallistujille asetettu.

Kielikahvilaan Pasilan kampuskirjastossa kokoontui opiskelijoita niin Euroopasta kuin Aasiastakin. Osa heistä oli asunut Suomessa useamman vuoden, mutta joukkoon mahtui myös opiskelija, joka oli ollut Suomessa ainoastaan kolme viikkoa. Keskusteluiden aiheita ei rajattu millään tavalla, sillä tärkeintä oli puhua. Keskustelu poukkoili luontevasti suomen ja englannin kielillä.

Opiskelijoiden puolelta vastaanotto oli oikein innostunutta. Tapahtumaa kiiteltiin erityisesti siitä, että se on suunnattu opiskelijoille. Kun osallistujat ovat suurin piirtein samassa elämänvaiheessa myös keskustelu tuntuu kummasti helpottavan, vaikka kieli ei vielä kovin hyvin hallussa olisikaan.

Summa summarum: kielikahvilaa päätettiin jatkaa syksyllä. Yhdessä järjestäjien ja osallistujien kanssa ideoitiin, että syksyllä kokeiltaisiin esimerkiksi sanapelejä suomen kielen harjoittelussa. Kirjaston tarkoituksena onkin jatkaa toimintaa nimenomaan opiskelijoiden toiveita kuunnellen.