Kestävän kehityksen teema kokosi kansainväliset vieraat Haaga-Heliaan

Seminaari “How to build hope for sustainable future” järjestettiin Haaga-Heliassa 22.3.–23.3.2023.

kuvitus
Uutinen

Body

Seminaarin tavoitteena oli perehtyä kestävään kehitykseen toivon näkökulmasta. Tapahtumassa  pohdittiin, mitä tämä tarkoittaa koulutuksessa ja minkälaiset pedagogiset ratkaisut parhaiten tukevat kestävän kehityksen ajattelun ja toimintatapojen oppimista.

Keynote-puhujina kuultiin itävaltalaisen MCI Entrepreneurial School -korkeakoulun Regina Obexeria ja Haaga-Helian Crister Nybergia. Tapahtumaan osallistui yhteensä lähes 70 kansainvälistä vierasta ja opettajaopiskelijaa.

Seminaarissa oli varattu aikaa  myös toiminnallisille työpajoille. Workshopeissa osallistujat pääsivät tekemään mm. "woolly thinking" -harjoitusta, jonka tarkoituksena oli saada pohtimaan, kuinka kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhteydessä toisiinsa. Harjoituksessa yhteyksiä visualisoitiin langoilla, jotka lopulta muodostivat yhteyksien verkon.

Seminaarin järjesti Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu osana kansainvälistä toimintaansa.

Artikkelin kuva: ’Teacher's role in promoting sustainability and current challenges’ -työpajan fasilitoijina oli ryhmä Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun englanninkielisen opettajankoulutuksen opiskelijoita.

Ota yhteyttä
Liisa
Vanhanen-Nuutinen
yliopettaja
+358 294471571
Liisa.Vanhanen-Nuutinen@haaga-helia.fi