Haaga-Helia urheilijoiden kaksoisuran tukena

Huippu-urheilijan opiskelu edellyttää joustoa sekä urheilijan ja oppilaitoksen saumatonta yhteistyötä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Olympiakomitea ovat rakentaneet arviointimallin, miten korkeakoulut vastaavat huippu-urheilijamyönteisen koulutuksen vaateisiin.

kuvitus
News article

Body

Haaga-Helia haki yhdessä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean kanssa ensimmäisten korkeakoulujen joukossa Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointia. Auditointiprosessi aktivoitui alkuvuodesta 2023, ja auditointipäivää vietettiin torstaina 25.5. Pasilan kampuksella.

Auditointiryhmään kuuluivat Laura Tast (pj) Suomen Olympiakomiteasta, Aku Nikander Jyväskylän yliopistosta, Aki Karjalainen Jyväskylän Urheiluakatemiasta, Merija Timonen Lapin yliopistosta, Minna Sten, opiskelijaedustaja XAMKista ja Jukka Tirri Suomen Olympiakomiteasta, ryhmän sihteerinä toimi Katja Volkova (uutisen pääkuvassa).

Auditointiprosessi oli kehittävän auditoinnin periaatteiden mukaisesti osallistava ja vuorovaikutteinen. Auditointiryhmä tapasi auditointipäivän aikana niin johdon, yhteistyökumppaneiden, opiskelijoiden, opettajien kuin ohjaajienkin edustajia. Ryhmän puheenjohtajan Laura Tastin mukaan tavoitteena on auttaa korkeakoulua tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ja luoda näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Huippu-urheilijamyönteisiä korkeakouluja arvioidaan laatumallilla, joka koostuu kuudesta kokonaisuudesta: opiskelun tuki urheilijalle, joustavien opintopolkujen rakentaminen, urheilusta hankitun osaamisen tunnustaminen osana opintoja ja urheilijoille räätälöidyt opintokokonaisuudet, siirtymävaiheiden toimenpiteet, viestintä ja yhteistyö urheiluakatemian ja Olympiakomitean kanssa sekä viimeisenä urheilun tukitoiminnot.

Haaga-Heliassa auditointiprosessia on koordinoinut tiimi, jota vetää Martina Roos-Salmi ja tiimissä ovat mukana myös Kati Selvenius, Pekka Clewer, Tia Hoikkala ja Terhi Leimu sekä urheiluakatemian edustajana Juha Dahlström Urheasta.

kuvitus
Kuvassa ylhäällä vasemmalta Pekka Clewer, Tia Hoikkala ja Merja Lehtömäki ja alhaalla Terhi Leimu, Kati Selvenius ja Martina Roos-Salmi

Lue lisää

Selvenius, Roos-Salmi & Dahlström: Yhteistyöllä huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulutusta. (Blogiteksti eSignalsissa 30.5.2023)

Tietoa auditoinnista Haaga-Helian verkkosivuilla