Alumnien ajatuksia koulusta ja urakehityksestä

Opiskelija, tutustu siihen, mitä vuonna 2018 ja 2021 valmistuneet Haaga-Helian opiskelijat ajattelevat koulusta ja kuinka heidän uransa ovat kehittyneet

Kuvituskuva Shutterstock
Uutinen

Body

Viime vuonna suoritettiin kaksi tärkeää kyselyä entisille opiskelijoille: Alumnikysely kaksi vuotta sitten valmistuneille, ja Uraseurantakysely viisi vuotta sitten valmistuneille. Kyselyt tarjoavat arvokasta tietoa siitä, mitä vuosina 2018 ja 2021 valmistuneet opiskelijat ajattelevat koulustaan ja miten heidän uransa ovat kehittyneet.

Molemmissa kyselyissä Haaga-Helia sai erittäin hyvät arviot. Alumnikyselyssä, johon vastasi 443 entistä opiskelijaa, Haaga-Helian tutkintoon liittyvä tyytyväisyys sai keskiarvon 4,5 asteikolla 1–6. Erittäin tyytyväisiä tutkintoon oli 19,3 %, tyytyväisiä 41 % ja melko tyytyväisiä 23,3 %. Uraseurannassa, johon vastasi 886 entistä opiskelijaa, tutkintoon liittyvä tyytyväisyys oli keskimäärin 4,6. Erittäin tyytyväisiä oli 20,5 %, tyytyväisiä 41,4 % ja melko tyytyväisiä 24,9 %.

Haaga-Heliassa käytetään kyselyissä myös NPS-mittaria. NPS-mittari heijastaa koulun suositeltavuutta muille. NPS-mittauksessa vastaajat jaetaan arvostelijoihin (antavat arvosanan 0–6), passiivisiin (arvosana 7–8) ja suosittelijoihin (arvosana 9-10). NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Alumnikyselyssä Haaga-Helia saavutti NPS-arvon 14, kun arvostelijoita oli 23 %, passiivisia 40 % ja suosittelijoita 37 %. Uraseurannassa NPS oli 16, (arvostelijoita 21 %, passiivisia 43 % ja suosittelijoita 36 %.)

Suosituimmat työtehtävät alumnikyselyn vastaajien keskuudessa olivat suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät; markkinointi-, myynti- ja ostotehtävät sekä toimistotehtävät. Uraseurannassa puolestaan suosituimmat tehtävät olivat suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävät, markkinointi-, myynti- ja/tai ostotehtävät sekä johto- ja esimiestehtävät.

Alumnikyselyn vastaajien mediaanipalkka oli 3300€/kk ja Uraseurantakyselyssä 3600€/kk.

Lisätietoja tuloksista löytyy täältä. Suosittelemme tutustumaan myös sivustoon https://toissa.fi/ josta löydät uratarinoita korkeakouluista valmistuneilta.

Huomioithan, että keväällä toteutetaan opiskelijakyselyjä. Keväällä 2024 opintonsa aloittaneet voivat vastata aloituskyselyyn johdatus opiskeluun -jakson opintopalautteen annon yhteydessä. Seurantakyselyyn vastaavat tänä vuonna syksyllä 2022 ja keväällä 2023 aloittaneet opiskelijat, ja he voivat odottaa kyselyä sähköpostiinsa maaliskuussa. Lisäksi YAMK-opiskelijat vastaavat omasta master-opiskelijakyselystään huhtikuussa 2024.

Vaikka tuntuu, että kyselyitä tulee jo korvista ulos, kehotamme silti vastaamaan ja vaikuttamaan. Tuloksia tullaan käsittelemään opiskeluhyvinvointityöryhmässä, koulutusohjelmien ja palvelutoimintojen johdossa, opinto-ohjaajien ryhmissä, opiskelijakunta Helgassa sekä opiskelijoiden ja koulutusohjelmien yhteisissä YTY/Roundtable-kokouksissa.

 

Ota yhteyttä
Kaisa
Paananen
suunnittelija
+358 294471046
kaisa.paananen@haaga-helia.fi