alternative intelligense

TT TOY – Tekoäly tulee

TT TOY – Tekoäly tulee – Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! hankkeessa tutkitaan ja kehitetään organisaation tietotyöntekijöiden yhteisöllistä toimijuutta tuottaa organisaatiolle arvoa työn teknologisessa murroksessa.

Erityisesti organisaation tukitoiminnoissa (esim. HR, viestintä, hallintopalvelut, IT) työskentelevät asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa uusien teknologioiden käyttöönotossa osana organisaatiostrategiaa. Hyödyntämällä heidän osaamistaan ja yhteistyötä yli ammattirajojen, uutta teknologiaa, kuten tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa, voidaan ottaa hallitummin käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on

  • edistää teknologisoituvan työelämän kehittämistä tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäen lisäämällä ymmärrystä uuden teknologian, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä sekä oppimisesta organisaatioissa
  • tuottaa uutta tietoa tukitoimintojen tietotyöntekijöiden roolista ja potentiaalista tässä kehittämisessä ja arvon tuottamisessa
  • tukea tietotyöntekijöiden työroolien kehittymistä, joka tapahtuu digitaalisuuden myötä. Muutos tarkoittaa asiantuntijoiden yhteistyötä yli ammattirajojen, uusien toimintatapojen sisäistämistä ja yhteisöohjautuvuutta.
  • kehittää asiantuntijoiden osaamista ja osallistamista kuormittuneisuutta vähentäen ja työkykyä parantaen
  • yhdistää tutkimusta ja käytännön kehittämistyötä organisaatioissa rakentaen polkua perinteisistä työrooleista kohti yhteisöllistä kehittämistä, arvontuotantoa ja merkityksellistä työntekoa
TT TOY – Tekoäly tulee

Projektipäälliköt: Eija Kärnä ja Anna Nikina-Ruohonen
Kesto: 1.1.2021 – 30.5.2022
Kumppanit: Työterveyslaitos, Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, ammattiliittoja; Skilla ry (ent. AitoHSO), Akavan erityisalat, STTK ja Tradenomiliitto
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Ota yhteyttä
Eija
Kärnä
lehtori
lehtori, johtaminen ja HR
+358 294471309
Eija.Karna@haaga-helia.fi
Anna
Ruohonen
Senior Researcher
+358 294471253
Anna.Ruohonen@haaga-helia.fi