SUN-hanke

SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun

Pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun liittouma 3AMK - Haaga-Helia, Metropolia ja Laurea – tarjoaa maksuttomia koulutus- ja coaching-palveluja pandemiakriisistä pahasti kärsineille matkailu- ja ravintola-alan yrityksille.

SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun -hankkeessa yrityksille laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta tarjotaan erilaisia maksuttomia koulutusvaihtoehtoja. Lisäksi osallistujille räätälöidään yrittäjän jaksamista ja osaamista tukeva coaching-prosessi, johon kuuluu sekä yksilöllistä että ryhmävalmennusta.

Yritysten tukemisen ohella hankkeessa kerätään tutkimustietoa kriisin vaikutuksista koko toimialalle. Samalla kootaan hyviä käytänteitä kriisiajassa selviytymiseen ja tulevan liiketoiminnan kehittämiseen.

Hanketta tukevat Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen matkailualan liitto SMAL ry. Mukana on myös Haaga-Helian yrittäjyysohjelma StartUp School.

SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun

Projektipäällikkö: Marjaana Mäkelä
Kesto: 1.6.2020-28.2.2021
Kumppanit: Haaga-Helia AMK, Laurea AMK ja Metropolia AMK
Rahoittaja: Uudenmaan liiton UKRI

Ota yhteyttä
Marjaana
Mäkelä
yliopettaja
+358 294471164
Marjaana.Makela@haaga-helia.fi