PasilaHub-hanke

PasilaHUB

PasilaHUB on kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään ja kokeillaan uusia kaupan- ja tapahtuma-alan konsepteja.

Kaupan alan murros ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat nostaneet esille kuluttajaliiketoiminnan kehittämisen tarpeen. Kaupunkien keskustat kuihtuvat ja verkkokauppa valtaa alaa. Tarve löytää uudenlaisia ratkaisuja on ilmeinen.

PasilaHUB -hankkeen teemakohtaisten ja avointen innovaatiotyöpajojen avulla valitaan konseptit, joiden toimivuutta Pasilan alueen toimijat testaavat käytännössä. Työpajojen pääteemoiksi on valittu kuluttajakäyttäytymisen muutos, kuluttajateknologiat sekä nuoret kuluttajina.

PasilaHUB:lla on kolme tavoitetta:

  1. Aktivoida ja tehdä näkyväksi Pasilan alueen yritysten ekosysteemi, josta syntyy yhteistyö- ja innovaatioalusta kuluttajaliiketoiminnan ympärille.
  2. Synnyttää uusia liiketoimintakonsepteja ja uudistaa Pasilan alueen kuluttajaliiketoimintaa (kaupat, kauppakeskus, hotellit, tapahtumat ja palvelut); uudet konseptit, logistiikkaratkaisut, verkkokauppa ja lähipalvelut.
  3. Luodaan kuluttajaliiketoiminnan osaamiskeskittymä. Hyödynnetään Haaga-Helian tutkimustoimintaa, nuoria opiskelijoita ja Haaga-Helian tiloja innovaatioalustan luomiseksi.  Pasilaa kehitetään nuorekkaaksi ja vetovoimaiseksi yritys- ja innovaatioalueeksi.

PasilaHUB

Projektipäällikkö: Tuija Toivola
Kesto: 10/2020-12/2023
Kumppanit: Metropolia AMK, VR, Messukeskus, Tripla, Sokos Hotel Tripla, Helsingin seudun Kauppakamari, Forum Virium, Business College Helsinki
Rahoitus: Helsingin kaupungin innovaatiorahasto, Helsingin seudun kauppakamari

Ota yhteyttä
Tuija
Toivola
Kehityspäällikkö
+358 294471542
Tuija.Toivola@haaga-helia.fi