Tekoäly tulee

Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!

kuvituskuva
20.06.2022
Julkaisu

Tekoäly tulee – Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! eli TT TOY -hanke liittyi työelämän teknologiseen murrokseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen organisaatioissa. Uudet teknologiat kuten tekoäly ja robotiikka muuttavat työtä ja edellyttävät työyhteisöissä uutta osaamista, tukea ja työn kehittämistä eri ammattialoja yhdistävänä yhteistyönä.

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin tukitoimintojen tietotyöntekijöiden toimijuutta, osaamista ja yhteistyötä tekoälyn ja uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Asiantuntijoiden osaamista ja osallistamista kehitettiin parantaen työkykyä ja vähentäen kuormittuneisuutta sekä edistäen eri ammattikuntien välistä ymmärrystä ja luottamusta. Tietotyön sujuvuus on oleellista työn tuloksellisuudessa, organisaatioiden joustavuudessa, avoimuudessa ja ketteryydessä. Asiantuntijatyön potentiaalia voi hyödyntää huomattavasti paremmin organisaation arvontuotannossa, jossa korostuvat yhteisöjen vuorovaikutus, viestintä ja oppiminen rajat ylittävässä yhteistyössä.

Julkaisun tiedot

Nimi
Tekoäly tulee - Tuki, Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!

Kirjoittajat
Eija Kärnä, Anna Ruohonen ja Iris Humala

ISBN 978-952-7474-13-6
ISSN 2342-2939

Haaga-Helian julkaisut 6/2022