Persoonalliset chatbotit osaksi yritysviestintää

Chatbotit ovat viime vuosina vakiinnuttaneet roolinsa osana palveluyritysten viestintästrategioita. Vastataksena viestinnän uusiin haasteisiin Haagan restonomikampuksen opiskelijat suunnittelivat Managing Service Interaction -opintojaksolla LAB8:lle chatbot-konseptikuvauksia.

Suurikokoinen puhelin, jonka ruudulla chatbot keskustelee naiselle.
03.08.2021
Artikkeli
Teksti

LAB8:n toimeksiantona toteuttu oppimistehtävä yhdisteli markkinatutkimusta, brändäystä sekä ketterää protoilua. Selkeiden arvolupausten ympärille rakennetut chatbotit omaksuivat tarkkaan harkitut LAB8:n arvoihin sopivat persoonat.

Opiskelijat miettivät myös bottiensa front- ja back-end integraation käytännön toteutusta sekä rakensivat flowchart-kuvauksia keskusteluista botin ja sen esimerkkikäyttäjän kanssa. Valmiit konseptikuvaukset esiteltiin opintojakson lopuksi LAB8:lle ja parhaat ideat on tarkoitus viedä tuotantoon.

Etsimme paraikaa uusia yrityksiä toimimaan vastaavan oppimistehtävän toimeksiantajana opintojakson seuraavilla toteutuskerroilla - mikäli Sinun organisaatiosi kaipaa chatbottia vauhdittamaan viestintää, otathan yhteyttä: aarni.tuomi@haaga-helia.fi

Ota yhteyttä
Aarni
Tuomi
lehtori
+358 294471540
aarni.tuomi@haaga-helia.fi