Personal trainerista tulikin HR-assistentti

Sini Munukka halusi opiskelemaan Haaga-Heliaan koulutuksen käytännönläheisyyden, työelämälähtöisyyden ja nopeuden vuoksi.

Sini M
04.04.2022
Alumnitarina

Ennen hakemistaan Haaga-Heliaan Sini Munukka oli opiskellut pohjoismaisia kieliä yliopistolla ja suorittanut terveyden edistämisen, kansanterveystieteen ja liikuntalääketieteen opintoja Itä-Suomen yliopiston kautta osana personal trainerin tutkintoa. Hän oli myös kerryttänyt työkokemusta yli kymmenen vuoden ajalta kahviloissa, liikunnan ohjauksessa ja myyntitöissä.

– Etsin yliopistoa käytännönläheisempää koulutusta, jossa voisi yhdistää hyvän yleispätevän koulutuksen ja HR-opinnot. Koska tuolloisessa johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa koulutusohjelmassa (nykyisin Asiantuntijapalvelut ja kielet -suuntautuminen) kielet olivat vahvasti painottuneet, oli valinta osaltani selvä.

Sini ei ollut aiemmin tutkinut ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmia, koska hän oli ajatellut yliopiston olevan hänelle oikea paikka. Opintojen alettua selvisi kuitenkin, että ammattikorkeakouluopinnot sopisivat hänelle paremmin käytännönläheisyytensä puolesta. Haaga-Helian etuna oli myös se, että johdon assistentin koulutus kestää vain 3,5 vuotta.

– Olin myös kuullut, että moni oli tehnyt opinnot nopeamminkin, mikä vauhditti päätöstäni hakea Haaga-Heliaan.

Ryhmätöitä ja opiskeluviikko Espanjassa

Sini kuvaa, että johdon assistentin ja kielten koulutuksen kurssit olivat monenlaisia.  Liiketoimintaopinnot olivat usein isompia kokonaisuuksia, joissa tarkasteltiin jotain tiettyä yritystä eri näkökulmista. Lisäksi suoritettiin ICT-opintoja, kielikursseja, viestintää, taloushallintoa ja jonkin verran assistenteille suunnatumpia opintoja.

– Opiskelu oli käytännönläheistä ja työelämälähtöistä, kuten olin ajatellutkin. Itsenäisen työn vähyys ehkä hieman hämmästytti, sillä teimme paljon ryhmätöitä. Kieliopintojen korkea taso ja nopeasti eteneminen yllättivät positiivisesti, mutta muistan joidenkin myös kauhistelleen ripeää tahtia.

Erityisesti Sinille on jäänyt mieleen kurssi, jonka tiimoilta he viettivät viikon Alicantessa. Kurssin aikana he tutustuivat Valencian maakuntaan liiketoimintaympäristönä ja opiskelivat espanjan kieltä.  – Asuin espanjalaisen ystäväni luona, joten tuo kurssi ei edes tuntunut koulun käymiseltä.

Hyvä opiskeluporukka täydentää toisiaan

Sinille ovat jääneet mieleen positiivisina kokemuksina kurssitehtävät sellaisten opiskelukavereidensa kanssa, joilla oli hänen kanssaan samanlainen ja kunnianhimoinen tapa tehdä töitä ja joiden kanssa he täydensivät toistensa osaamista.

– Yksi oli esimerkiksi luova ja keksi erinomaisen videoidean asiakasyrityksen prosesseja kuvaamaan. Toinen ehkä piti huolta projektin aikatauluista ja etenemisestä. Täydensimme siis toinen toisiamme.

Sinin mukaan heillä oli hyvä opiskeluporukka. Hän vaihtoi kesken opintoja ranskan kielen opiskelun espanjan kieleen, joten hän sai ystäviä molemmista ryhmistä.

– Ennen meitä yhdisti opinnot, ja näimme päivittäin. Sen jälkeen meitä yhdisti työnhaku, jossa autoimme toisiamme kiitettävästi ja suosittelimme toisiamme työpaikkoihin. Tästä olen erittäin kiitollinen entisille kanssaopiskelijoilleni. Nykyään meitä monia yhdistää äitiys, eli olemme kontaktissa edelleen.

Töiden ja opintojen mielekäs yhdistelmä

Sini teki opintojen rinnalla useampaa eri työtä.

– Koin opintojen ja työn yhdistämisen helpoksi ja mielekkääksi. Työnteko oli mukavaa, kun opinnot tukivat työntekoa ja toisinpäin.

Sini teki oman alan kokopäivätöitä samaan aikaan kun kirjoitti opinnäytetyötä. Hänen mukaansa se vaati itsensä johtamista, toimeen tarttumista ja aikatauluttamista.

Hän uskoo, että oman alan töiden tekeminen teki opiskelustakin mielekkäämpää.

– Opinnot antoivat teoreettisen raamin niille töille, mitä olin eri yrityksissä tehnyt käytännössä.

Sini kehuu Haaga-Helian vahvaa yhteistyötä eri yritysten kanssa ja käytännönläheisiä projekteja.

– Etenkin sellaiselle, joka hakee koulutusohjelmaan suoraan toisen asteen oppilaitoksesta, tästä on varmasti hurjasti hyötyä.

Ei liikaa paineita opparista

Sini teki työharjoittelun puolustusministeriössä.

– Mielestäni oli vääryys, että mielikuva ministeriöstä oli kankea, virallinen ja vanhanaikainen, vaikka totuus oli minun ja monen muunkin harjoittelijan mielestä täysin toinen.

Tästä huomiosta syntyi myös Sinin opinnäytetyön aihe eli puolustusministeriöstä syntyvä mielikuva työnantajana. Kyseessä oli toiminnallinen opinnäytetyö.

– Tämä helpotti kirjoittamisen taakkaa, kun itse kirjallinen tuotos sai olla lyhyempi. Pakko sanoa, että tässä tilanteessa olin oivaltanut, että kannattaa etsiä aidan matalin kohta. Se nopeutti valmistumistani ja salli minun tehdä töitä täysipäiväisesti opparin teon ohessa. Jos olisin ollut tässä asiassa liian kunnianhimoinen, olisin vain tuskastellut opparin kanssa, mutta nyt se meni verrattain helposti.

Valmistumisen jälkeen Sini pääsi mentoriksi Haaga-Helian opiskelijoille. Hän jatkoi myös töihin HR-assistentiksi Haaga-Heliaan. 

Sini uskoo, että henkilöstöjohtamista tarvitaan myös tulevaisuudessa.

– Organisaatioiden ytimessä ovat edelleen ihmiset, onneksi.

Hyödynnä yhteistyö eri yritysten kanssa

Sini ei näin jälkikäteen tekisi mitään toisin opiskelijana. Hänellä oli taustalla jo sen varran opiskelu- ja työkokemusta, että hänellä oli kiire päästä työelämään.

– Joskus mietin, että olisiko pitänyt ottaa kaikki opiskeluoikeudesta irti ja käydä kursseja mielenkiinnosta, mutta enää ei harmita yhtään, etten tehnyt niin. Työelämässä on hyvä olla.

Hän kannustaa nykyisiä ja tulevia opiskelijoita pitämään mielen avoinna, ja hyödyntämään Haaga-Helian laajan yhteistyön eri organisaatioiden kanssa. Vahvan organisaatioyhteistyönsä ansiosta Haaga-Heliassa pysytään ajan hermolla työelämän vaatimuksista ja tarpeista, minkä ansiosta koulu uudistutaan herkästi.

– Minulle Haaga-Helian organisaatioyhteistyö mahdollisti harjoittelupaikan, mikä taas mahdollisti suoraan lennosta seuraavan työpaikkani. Voin suositella Haaga-Heliaa kaikille etenkin siksi, että työllistymisprosentti on korkea ja nimikkeitä, joihin työllistytään, on valtavasti. Omasta koulutusohjelmastani, kuten varmaan muistakin Haaga-Helian koulutusohjelmista, valmistuu ilmeisen priimoja työntekijöitä, koska olen törmännyt useisiin yrityksiin, joissa on paljon asseja töissä.