Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen

Tämä palvelumuotoilun opas on laadittu käytännönläheiseksi avuksi arjen työhön palvelualan eri sektoreilla, erityisesti vieraanvaraisuus- eli hospitality-alalla.

kuvituskuva
03.06.2021
Julkaisu

Opas on toteutettu osana Uudenmaan liiton rahoittamaa ”SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun” -hanketta (2020-2021), jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja jossa osatoteuttajina olivat Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

Hanke kohdennettiin koronakriisistä ankarasti kärsineille hotelli-, ravintola- ja matkailualan yrittäjille, ja sen yhtenä tavoitteena oli tunnistaa askelmerkkejä uuteen kasvuun pandemian jälkeen.

Palvelumuotoilu, Service Design, osoittautui hankkeen aikana osallistujia kiinnostavaksi kokonaisuudeksi, josta haluttiin oppia lisää ja jonka työkaluille tunnistettiin monipuolisesti käyttöä asiakasymmärryksen lisäämisessä ja koko liiketoiminnan kehittämisessä.

Julkaisun tiedot

Nimeke: Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen

Kirjoittajat: Marika Alhonen ja Riina Iloranta

ISBN 978-952-7225-02-8
ISSN 2342-2939

Haaga-Helian julkaisut 5/2021