”Master-opinnot haastavat uusiin ajatuksiin” – Liikunta-alan opinnot ovat antaneet Henna Tanhuanpäälle uutta osaamista ja valmiuksia valmentamisen kehittämiseen

Jatkuva oppiminen ja oman osaamisen haastaminen eri tavoin ovat Henna Tanhuanpään mukaan tärkeä osa nykypäivän työelämää. Haaga-Helian Liikunta-alan Master-opintojen kautta hän on päässyt päivittämään omaa osaamistaan sekä löytänyt uusia työkaluja ja verkostoja valmentamiseen ja sen kehittämiseen.

Henna Tanhuanpää
24.02.2021
Opiskelijatarina

10 vuotisen uran Suomen Hiihtoliitossa luonut Tanhuanpää opiskeli työn ohella yhteisöpedagogiksi. Opinnot tukivat järjestötyön kehittämistä ja haasteiden ratkaisemista. Hän halusi kuitenkin nostaa osaamisensa vielä seuraavalle tasolle valmennuksen, sen kehittämisen, kouluttamisen ja valmennuksen prosessien johtamisen parissa.

- Työni Hiihtoliitossa tulee tulevaisuudessa painottumaan enemmän sekä valmentajien että muidenkin toimijoiden osaamisen kehittämiseen. Koin, että valmennuksen Master-opinnot tarjosivat työhöni lisää työkaluja ja tarvittavia verkostoja sekä sopivassa määrin oman osaamiseni haastamista, Tanhuanpää kertoo.

Opiskelumotivaatio kasvoi opintojen myötä

Tanhuanpää nostaa Master-opintojen parhaiksi puoliksi niiden tarjoaman mielenkiintoisen kokonaisuuden sekä opintojen työelämälähtöisyyden.

- Koska opinnoissa tehdään oppimistehtäviä työelämäperustaisesti, osaaminen kehittyy näiden avulla samalla, kun kehittää omaa työtäänkin. Opintojen avulla olen oppinut myös tunnistamaan entistä paremmin, mikä työssäni on oleellista sekä mitkä ovat omat vahvuuteni ja kehittämisen kohteeni, hän toteaa.

- Tehtävät ja lähijaksot ovat ylläpitäneet omaa motivaatiota ja innostusta, jopa lisänneet niitä. Silloin tietää myös, että koulutus on onnistunut, kun tehtäviin tarttuu innostuneena.

Valmennuksen suuntautumisen opiskelijaryhmä koostuu erilaisista liikunta-alan ammattilaisista. Parhaimmat oppimishetket syntyvätkin Tanhuanpään mukaan yhdessä kurssitovereiden kanssa käydyistä keskusteluista, niin tunneilla kuin niiden välillä.

- Erilaisten ja eri taustaisten kurssitovereiden ja opettajien kohtaaminen synnyttää hyviä keskusteluja ja haastaa uusiin ajatuksiin. Näistä jää aina hyvä ja innostunut mieli, hän summaa.

Tänä keväänä Tanhuanpää otti muutaman kurssitoverinsa kanssa askeleen tuntemattomaan ja perusti kurssityönä valmennuksen vuorovaikutustaitoihin ja niiden moninaisuuteen pureutuvan Valmentajan Äänellä -podcastin.

- Idea lähti ryhmätehtävästä, jonka tavoitteena oli muokata jollain tavoin valmennuskulttuuria. Meistä kukaan ei ollut aikaisemmin tehnyt podcastia ja ensimmäinen jakso jännittikin todella paljon. Halusimme kuitenkin heittäytyä rohkeasti uuteen, kuten meitä oli opettajien toimesta kannustettu. Jokaiselta löytyi hyviä ideoita ja erilaisia kuuntelukokemuksia, joiden pohjalta ensimmäinen jakso syntyi, hän iloitsee.

Valmiuksia tulevaisuuden valmentamiseen ja työelämään

Tanhuanpää kokee, että valmentaminen ja urheilu muuttuvat jatkuvasti, kuten muukin työelämä. Tulevaisuudessa myös uusi urheilijasukupolvi haastaa nykyistä valmennusta eri tavoin niin vuorovaikutuksen kuin digitaalisuuden osalta.

- Suomalaisen valmennuksen on oltava muutoksessa mukana, ja toivottavasti tulevaisuudessa myös edelläkävijänä, Tanhuanpää toteaa.

Master-opinnot ovat Tanhuanpään mukaan antaneet runsaasti työkaluja valmennuksen ja oman työn kehittämiseen.

- Olen saanut opinnoista paljon valmiuksia tulevaisuuden työhön sekä rohkeutta kehittää omaa osaamistani siihen suuntaan, että pystyn vastaamaan tulevaisuudessa oman työni haasteisiin sekä etsimään tarvittaessa lisäkoulutusta omaa osaamistani tai työtäni tukemaan, hän tiivistää.

Tanhuanpää suosittelee koulutusta kaikille, jotka haluavat panostaa valmentajana kehittymiseen ja joiden tavoitteena on tulevaisuudessa toimia valmennuksen johtotehtävissä.

- Koulutus sopii myös heille, jotka jo toimivat näissä tehtävissä, sillä opinnot pakottavat myös pysähtymään ja pohtimaan omaa osaamista ja ajankäyttöä kriittisesti, Tanhuanpää toteaa.