Lisäpotkua tradenominaisten urakehitykseen!

Tradenominaiset liike-elämän vaikuttajina työuralla edistymisen ja palkkakehityksen näkökulmasta

Selkeämmät uratoiveet ja oman osaamisen arvostaminen avaavat tradenominaisille oven kohti merkityksellistä työuraa
19.03.2021
Julkaisu

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda vahvempaa näkemystä tradenominaisten työuralla edistymisestä, palkan kehityksestä, neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteista.

Tutkimus on tärkeä ja ajankohtainen, sillä sukupuolten tasa-arvoa edistävä päätöksenteko kaipaa tuekseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Sukupuolittuneisuus näkyy työmarkkinoilla, ammateissa, palkoissa ja työpaikoilla monin tavoin, millä on vaikutusta niin yksilöiden ja heidän läheistensä elämään kuin myös laajemmin resurssien ja hyvinvoinnin jakautumiseen yhteiskunnassa.

Myös globaalin talouden ja työmarkkinoiden kohtaamat maailmanlaajuiset haasteet ja yllättävät muutokset lisäävät tradenomeille ja tradenominaisille tarvetta tutkittuun tietoon voidakseen pohtia työuraan liittyviä asioita yhä monitahoisemmin.

Julkaisun tiedot

ISBN 978-952-7225-05-9 (www-julkaisu)
ISBN 978-952-7225-03-5 (pdf)

ISSN 2342-2939

Haaga-Helia julkaisut 4/2021

Julkaisuvuosi: 2021