Haaga-Helia teki tradenomikoulutuksesta valmistuneelle Tuomas Lamminpartaalle sen, minkä lupasi: avasi ovet työelämään

Haaga-Heliasta liiketalouden tradenominiksi valmistunut Tuomas Lamminparras lähti tuntemattomalle urapolulle, ja päätös kannatti. Tänä päivänä hän toimi media-analyytikoiden tiiminvetäjänä Retrieverillä.

Tuomas Lamminparras
01.12.2022
Alumnitarina

Haaga-Helian liiketalouden koulutusohjelman työharjoittelu mediatoimistossa avasi Tuomas Lamminpartaalle kirjaimellisesti oven työelämään. Hän eteni työssään Insight ja analytiikka -tiimissä nopeasti traineesta assistentiksi ja lopulta asiantuntijaksi. Tällä hetkellä Tuomas toimii Retrieverillä media-analyytikoiden tiiminvetäjänä ja tekee media- ja julkisuusanalyysejä asiakkaille. Lisäksi hän kehittää yrityksen liiketoimintaa ja toimii myynnin tukena.

Valitessaan harjoittelupaikkaa Tuomas lähti ennalta tuntemattomalle urapolulle. Hän ei ollut kuullut mediatoimistoista opintojensa aikana ja arvelee, että harva opiskelija alaa tuntee. Nykyisin Tuomas työskentelee mediaseuranta- ja analyysi-alalla, josta hän kertoo kiinnostuneensa aiemmassa työpaikassaan yhteistyöprojektien kautta.

– Työssäni yhdistyy kiinnostavalla tavalla datan analysointi, mediakentän seuraaminen sekä viestinnän mittaaminen. Tuotamme datan avulla johtopäätöksiä liiketoiminnan ja päätöksenteon tueksi. Markkina itsessään on melko niche, mutta ala on hyvin mielenkiintoinen, kasvava ja nopeatempoinen.

Opinnot ponnahduslautana urapolulle

Tuomaksen suuntautumisala Haaga-Heliassa oli markkinointi ja myynti, joiden hän sanoo toimineen hyvänä pohjana työelämässä. Hänen mukaansa Haaga-Helian erityinen vahvuus onkin juuri monipuoliset ja käytännönläheiset opinnot, joiden ansiosta voi ponnistaa moneen eri suuntaan. Tuomas on nykyisin myös kauppatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta, josta hän valmistui 2022. Maisteriohjelman haussa pääpaino on työkokemuksen lisäksi kurssien sekä opinnäytetyön arvosanoissa, minkä takia Tuomas halusikin panostaa niihin. Hän kehottaa muita, joilla on samanlaisia haavekuvia, tekemään samoin.

– Tradenomin tutkinto yhdistettynä työelämään on erittäin hyvä polku maisteriopintoihin, jopa parempi kuin suora viiden vuoden kauppatieteiden maisterin koulutus. Tradenomin tutkinto antaa muutenkin hyvän pohjan lähteä syventämään omaa osaamista maisteritasolle.

Tuomaksen opinnäytetyön aihe oli Insight-tuotteen kehittäminen ja myyntimateriaalien tuottaminen mediatoimistolle. Hän teki sen silloiselle työnantajalleen, ja työn tuloksia hyödynnettiin tutkimustuotteiden tuotannossa sekä niiden myynnissä.

Tärkeitä verkostoja luodaan opintojen aikana

Päällimmäisenä Tuomakselle ajasta Haaga-Heliassa jäivät mieleen hyvät verkostot ja ystävät. Tuomaksen mukaan Haaga-Helian kautta hänen verkostonsa kasvoi ja kasvaa edelleen.

– Verkostot ovat erittäin tärkeitä nykypäivänä. Olen törmännyt usein opiskelukavereihini työelämässä, ja jälleennäkeminen onkin aina hauskaa sekä helpottaa ja sujuvoittaa kommunikointia palavereissa tai tapaamisissa. Lisäksi työelämässä etenkin kaupallisella alalla tapaa usein muita Haaga-Helian alumneja, mikä onkin helppo keskustelunaloittaja.

Tuomas toteaa Haaga-Helian tekevän sen, minkä lupaa, eli avaa ovet työelämään. Erityisesti hän kiittelee käytännönläheisiä opintoja ja pakollisia työharjoittelujaksoja. Tuomas toteaa, että harjoitteluiden kautta on mahdollista tutustua erilaisiin työtehtäviin ja aloihin, joiden kautta saa paremmat valmiudet lähteä kehittämään omaa ammatillista osaamistaan haluttuun suuntaan.

– Aina sanotaan, että opiskelu on ihmisen parasta aikaa, ja se onkin monessa suhteessa totta. Opinnoista kannattaa nauttia ja ottaa kaikki hyöty irti – sekä kurssien että verkostojen puolesta. Ne ovat korvaamattoman tärkeitä tulevaisuudessa.