Sales & eCom Lab - Vuorovaikutus myyntitilanteissa

salesl_lab

Digitalisaatio ja ostokäyttäytymisen muutos ovat lisänneet kasvokkaisten kohtaamisten merkitystä myynnissä. Hyvä myyjä ohjaa keskustelua taidokkailla kysymyksillä ja aktiivisella kuuntelulla. Myyjän vuorovaikutustaidot ovat myyntitilanteessa ratkaisevia.

Haaga-Helia tarjoaa SalesLab-palvelua, jossa kehittään myyntiorganisaation osaamista ja myynnissä toimivien henkilöiden kohtaamistaitoja. Analyysissa myyjä saa tietoa esimerkiksi

  • kyvystään huomioida ostajan signaaleita
  • tavastaan johtaa myyntikeskustelua
  • taidostaan mukauttaa käyttäytymistyyliään asiakkaan mukaan
  • ostajassa herättämistään tunnereaktioista.

Tutkimuksen eteneminen

  • Myyjä myy organisaationsa valitsemaa ratkaisua kuvitteelliselle, mahdollisimman todenmukaiselle asiakasorganisaation päättäjälle.
  • Myyjälle asetetaan tavoite tapaamiseen. Myyntitilanne videoidaan ja Haaga-Helian asiantuntijat tekevät keskustelusta havaintoja.
  • Myyntitilanteessa tarkastellaan myyntikohtaamisen vaiheita: aloitusta, tarvekartoitusta, ratkaisun esittämistä, asiakkaan kysymysten käsittelyä ja päättämistä.

Ostajan tunnereaktioita mitataan Haaga-Helian SalesLabin automaattisen iMotions-tunneanalyysin avulla: tunnereaktioita tunnistetaan kameran ja tunnetekoälyn avulla. Lisäksi reaktion voimakkuutta on mahdollista mitata sormiin asetettavien sensorien avulla.

Myyjä ja ostaja haastatellaan heti kohtaamisen jälkeen omien kokemusten kuulemiseksi. Myyjät saavat henkilökohtaisen palauteen tilanteen yhteydessä asiantuntijoiltamme ja kollegoiltaan. Myös suositukset esitellään yritykselle ja myyjille välittömästi. Yksi kohtaaminen vaatii aikaa noin 40 minuuttia.

SalesLabissa vuorovaikutusta mitataan ainutlaatuisesti neljästä eri kulmasta:
Itsearvio, kollegat, asiantuntijamme ja tunnereaktion mittaus takaavat ainutlaatuisen mahdollisuuden myynnin kehittämiseen. Palvelua ovat hyödyntäneet sekä suuret että pienet yritykset menestyksekkäästi.

Ota yhteyttä

Lisätietoa

HINTA:

Alk. 3900e + alv. Räätälöimme palvelun yrityksesi tarpeen mukaan.

Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä
Anne
Bondaréw
Asiakkuuspäällikkö
asiakkuuspäällikkö
+358 294471278
anne.bondarew@haaga-helia.fi