Hallintotyön kehittäminen -räätälöity valmennus

Ylimmän johdon assistenttien täydennyskoulutusta IMA-Akatemiassa

Moni päällikkö ja asiantuntija on pulassa, kun assistentteja ei enää ole. Aikaa menee ydintehtävien ulkopuolisiin asioihin – aivan liikaa. Tarve tietotyön tuelle ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään. Avustavia moniosaajia tarvitaan kipeästi. Kehitä organisaatiosi assistenttien ammattitaitoa, työprosesseja ja työnjakoa Haaga-Helian räätälöidyn valmennuksen avulla.

Hallinto- ja tietotyön haasteina päällimmäisenä juuri nyt ovat

 • työn murros, digitalisaatio, tekoäly, robotiikka 
 • tietoturva, avoimuus, läpinäkyvyys, saatavuus 
 • arvon tuottaminen, vastuullisuus, moninaisuuden hallinta
 • työn uudelleen organisointi, itse- ja yhteisöohjautuvuus 

Haaga-Helialla on osaamista ja kokemusta auttaa työyhteisöjä tukitoimintojen työn kehittämisessä. Valitse työyhteisöllesi sopiva koulutus- tai kehittämiskokonaisuus tarpeittenne mukaan  

 • Tieto-/assistentti-/hallintotyön muutoksiin vastaamiseen  
 • Teknologisten valmiuksien tiedostamiseen ja kehittämiseen 
 • Työnjaon kehittämisen uusien mahdollisuuksien edistämiseen 
 • Työprosessien kehittämisen ratkaisujen löytämiseen 
 • Osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen mahdollisuuksien tunnistamiseen 

Tietotyön kehittämisestä on hyötyä, sillä sen avulla voidaan 

 • tunnistaa tukitoimintojen tietotyön potentiaali muuttuvassa työssä
 • löytää mahdollisuuksia kehittää työtä, osaamista ja teknologioiden hyödyntämistä hallintotyössä 
 • kehittää tukitoimintojen asiantuntijoiden työrooleja vastaamaan työn muutoksia 
 • kehittää työprosesseja ja yhteistyötä vastaamaan muuttuvan työn haasteita 
 • valjastaa tukitoiminnot kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan ja -hyödyntämiseen 
 • rakentaa polkua uudistumiseenja ammattitaidon lisäämiseen.

Kehittämiskokonaisuus sisältää seuraavia palveluja, joista organisaatio voi valita sopivat:  

Sparrausluento:  Hallinto-/tieto-/assistenttityön muutoksen mahdollisuudet 

 • johdolle ja/tai tukitoimintojen asiantuntijoille  
 • 1 tunnin tiivis johdanto hallintotyön kehittämisen mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin 
 • 2 tunnin kokonaisuutena vuorovaikutteinen esitys, jonka pohjalta johdon ja tukitoimintojen asiantuntijoiden kesken on mahdollista löytää yhteistä näkemystä työn kehittämisen mahdollisuuksista ja ratkaisuista 

Alkukartoitus 

 • Sähköinen kysely (ns. vakiomalli) tukitoimintojen asiantuntijoille, heidän esihenkilöilleen ja sisäisille sidosryhmille.
 • Kartoituksen avulla selvitämme kohderyhmien kokemuksia ja näkemyksiä kehitettävistä asioista laajemmin organisaatiossa. 

Haastattelut

 • Tukitoimintojen asiantuntijoiden, johdon, esihenkilöiden ja/tai sidosryhmien pari- tai ryhmähaastattelut hallinto-/tieto-/assistenttityön nykyisestä tilanteesta ja kehittämisen mahdollisuuksista. Haastattelujen pituus on 45 min ja ne voidaan toteuttaa Teamsissä.  
 • Kokemuksemme mukaan erityisesti tukitoimintojen työntekijät arvostavat mahdollisuutta kertoa näkemyksiään ja kehittämisajatuksiaan haastattelussa. 

Kehittämistyöpajat

Pajojen tavoitteena on hallinto-/tieto-/assistenttityön yhteisöllinen kehittäminen sujuvammaksi, tuottavammaksi ja mielekkäämmäksi 
Tarjotut pajojen teemat:  

 • Tukitoimintojen ja hallinnon asiantuntijoiden ja assistenttien ammatti-identiteetin ja valmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen teknologisoituvassa työssä   

Vaikuttavuuden arviointi ja todentaminen 

 • Koulutuksen jälkeen loppukysely ja selvitys vaikutuksista asiakkaalle 

Lähitoteutuksena: Tarpeisiin räätälöidyt yhteiskehittämisen työpajat toteutetaan yhdessä Haaga-Helian asiantuntijoiden kanssa. Yhden työpajan kesto 4 h.   

Etätoteutuksena: Voimme tarvittaessa toteuttaa työpajat Teamsin tai Zoomin välityksellä. Työskentelyssä hyödynnämme yhteiskehittämisalustoja. Yhden työpajan kesto 4 h.  
Molempiin toteutustapoihin voidaan antaa ennakko- ja välitehtävä, joka syventävät työpajojen teemoja.  

Ajankohta 

Aikataulut sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.  

Asiantuntijamme 

Valmentajat ovat Haaga-Helian kehittämisen asiantuntijoita.  
 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä
Anne
Bondaréw
Asiakkuuspäällikkö
asiakkuuspäällikkö
+358 294471278
anne.bondarew@haaga-helia.fi