Tuija Koskimäki

Tuija Koskimäki

opettaja
+358 294471399
Tuija.Koskimaki@haaga-helia.fi

Koulutus: kauppatieteiden maisteri, AmO

Tuija Koskimäellä on vahva kokemus finanssialan liiketoiminnasta sekä asiakaskokemuksen ja -kuuntelun kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokemusta henkilöasiakasliiketoiminnasta, projekti- ja muutosjohtamisesta, uusien toimintamallien ja tuotteiden kehittämisestä, niiden toteuttamisesta, lanseerauksesta, markkinoinnista ja kouluttamisesta.

Koskimäki on tehnyt vaativaa yritysyhteistyötä, antanut ohjausta palvelumuotoilussa yritysten toimeksiantoprojekteissa. Hän antaa kaupallisia koulutuksia mm. palvelumuotoilussa, innovointi-osaamisessa, asiakaskokemuksessa, viestinnästä ja muutosjohtamisessa. Tuija Koskimäki toimii lisäksi erinäisissä luottamustehtävissä kuten Etelä-Karjalan Ekonomien hallituksen jäsenenä, toiminnantarkastajana ja mentorina.

Tuija Koskimäki on myös perustanut Customer Advocates on Board -verkoston, joka kartoittaa yritysten hallitustyöskentelyä asiakasajattelun näkökulmasta, ja hän on myös toimittanut aiheeseen liittyvän kirjan Nyt olisi nuijalle töitä – asiakasymmärrystä hallitustyöhön.