Saila Veijalainen

tietoasiantuntija
+358 294471433
saila.veijalainen@haaga-helia.fi

Erikoisala: tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous, tietojenkäsittely), kirja- ja lehtihankinnat, asiakaspalvelu