Kaukinen Ruut

Ruut Kaukinen

lehtori
+358 294471058
Ruut.Kaukinen@haaga-helia.fi

Ruut Kaukinen (FM) työskentelee lehtorina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat korkeakoulupedagogiikka, sosiaalipedagogiikka sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus.

Kaukisella on vuosien kokemus opettamisesta, ohjauksesta ja kehittämistyöstä ammattikorkeakouluissa. Hänellä on osaamista myös osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavien pedagogisten prosessien kehittämisestä, sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä koulutuksessa, vuorovaikutuksesta ja dialogista, kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.