Wihi-ohjeet, Master-koulutus

Wihi (ent. Konto) on työkalu opinnäytetyön tekoon. Wihin tarkoituksena on tukea opinnäytetyökokonaisuuden rakentumista, työskentelyn jaksottamista sekä toimia yhteisen viestinnän alustana opiskelijan ja ohjaajan välillä.  

Vuoden 2020 jälkeen opinnäytetyön aloittavat käyttävät Wihiä työskentelyalustana. Mikäli et ole varma tuleeko sinun tallentaa opinnäytetyön vaiheet Wihiin, kysy asiasta opinnäytetyösi ohjaajalta tai ohjaajan puuttuessa suuntautumisesta vastaavalta opettajalta.

Opiskelija kirjautuu Wihiin sen jälkeen, kun suuntautumisesta vastaava opettaja on hyväksynyt aihe-ehdotuksen. Opiskelija kirjaa Wihiin aihe-ehdotuksen ja suunnitelman opinnäytetyön tavoitteista ja aikataulusta.

Wihiin kirjautuminen

Wihiin kirjaudutaan Haaga-Helian käyttäjätunnuksella. Mikäli opiskelijalla on useampia tunnuksia (ts. opiskelijanumero), kirjautuessa tulee tarkistaa, että valitsee aktiivisen Master-tutkintoon liittyvän käyttäjätunnuksen. Alusta on henkilökohtainen eivätkä opiskelijat pääse näkemään toistensa työkentelyä Wihissä.

Wihin käyttöohjeet löydät kirjautumalla järjestelmään ja klikkaamalla oikealla yläreunassa olevaa kysymysmerkkipainiketta.

Wihi-osiot 1,2 ja 3

Master-opiskelijoiden Wihissä on kolme 10 opintopisteen osiota, joista opinnäytetyö muodostuu: Suunnittelu, Toteutus ja Viimeistely. Osiot suoritetaan järjestyksessä: 1, 2 ja 3. Viimeisen osion valmistuttua, opinnäytetyö on valmis. Jokaiseen osioon kuuluu osatavoitteet, joiden saavuttamista opinnäytetyön ohjaaja seuraa. Opiskelija ja ohjaaja sopivat yhdessä mitä osatavoitteet tarkoittavat konkreettisesti kyseessä olevan opinnäytetyön näkökulmasta.

Wihi 1/3

 • Opinnäytetyön suunnitelman täsmentäminen sekä opinnäytetyön aloittaminen
 • Teoreettisen viitekehyksen rakenteen ja alustavan menetelmäluvun kirjoittaminen sekä keskeisten käsitteiden määrittely
 • Suuntautumisen toimintaan osallistuminen (vähintään kaksi suuntautumisen iltaa tai muu sovittu aktiivisuus)

Wihi 2/3

 • Teoreettisen viitekehyksen ja menetelmäluvun viimeistely
 • Aineiston keruu ja analyysi sekä tulosten ja/tai kehittämisen raportointi
 • Työn esittäminen ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla

Wihi 3/3

 • Opinnäytetyön tulosten merkityksen pohdinta
 • Johdonmukainen kokonaisuus ja raportin viimeistely (kieli, asetukset ja viittaukset)
 • Mahdollinen esittäminen toimeksiantajalle ja palaute
 • Lupa ohjaajalta julkaisemiseen ja opinnäytetyön julkaiseminen
 • Ohjaajan arviointi
 • Kypsyysnäytteen tekeminen