Vuosikertomus 2022: Henkilöstö ja kulttuuri

Kuvituskuva Haaga-Helia yhteishaku syksy 2022

Lead paragraph

Korkeakouluyhteisömme suurin voimavara ovat sen opiskelijat ja henkilöstö. Strategiamme toteutumisen mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilöstön innostus ja hyvinvointi. Vastuullisena työnantajana huolehdimme henkilöstöstämme ja sen osaamisen kehittämisestä.

Vuonna 2022 veimme strategiaa arkeen ja opimme työssä. Yhdessä toteutettujen uudistusten kautta etenimme kohti tuloksellisempaa ja yhteisöllisempää toimintakulttuuria. Etenimme koulutusuudistuksen käyttöönotossa ja valmistauduimme Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kansainväliseen auditointiin.

Kävimme jatkuvaa vuoropuhelua korkeakouluyhteisössämme ja kehitimme sisäistä viestintää intrauudistuksella. Vahvistimme organisaatiomme toimivuutta keskittämällä valtaosan opetushenkilöstöstä uudelle Osaaminen-vastuualueelle. Onnistuminen TKI-hankehauissa kasvatti henkilöstömääräämme. Otimme käyttöön tutkijaroolit tukemaan yksilön urapolkua tutkijatehtävissä sekä organisaatiomme TKI-tavoitteiden saavuttamista.

Kiinnostava työnantaja

Tarjosimme useille osaajillemme innostavia kehittymismahdollisuuksia myös sisäisen liikkuvuuden myötä (76 henkilöä). Toimintavuonna eläköityi ennätyksellinen määrä osaajiamme (25 henkilöä), mikä yhtäältä edellytti osaamisen hallittua siirtoa ja toisaalta mahdollisti osaamisrakenteemme uudistamista strategisten tavoitteiden suunnassa.

Vaikka kilpailu osaajista kiristyy, työnantajana olemme kiinnostava. Onnistuimme rekrytoimaan kaikkiin avoimiin tehtäviimme tavoiteprofiilin mukaiset osaajat. Vahvistimme osaamisrakenteemme diversiteettiä etenkin kansainvälisten osaajien suunnassa.  

Uudistimme henkilöstön palaute kuunnellen monipaikkaisen työn käytänteemme. Työn tekemisen tarkoituksenmukaisuus määrittää työn tekemisen paikan kampuksella tai etätyönä. Laajaa kiitosta saanut monipaikkaisen työskentelyn malli perustuu kohtaamisiin kampuksilla, sujuvan työskentelyn varmistaviin yhteisiin linjauksiin sekä ryhmien pelisääntöihin. Mallissa painotamme joustavuutta, luottamusta ja yhteisöllisyyttä.

Vastuullinen työyhteisö

Toteutimme kaikilla kampuksillamme työpaikkaselvitykset. Tunnistimme selvityksissä voimavaroja, jotka toimivat puskureina kuormitustekijöiden vaikutuksia vastaan. Keskeiset voimavaramme ovat hyvät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työyhteisö, jossa on mukavat ja osaavat työkaverit sekä mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan mielekkäissä työtehtävissä. Kehitystoimenpiteinä toteutimme valmennuksia tukemaan paluuta yhteen pandemiakauden jälkeen. Keskeisiä teemoja olivat vuorovaikutuksen edistäminen, mielentaidot ja valmiudet ristiriitatilanteiden käsittelyyn. Fyysisen työergonomian osalta teimme kartoituksia työpisteillä.

Päivitimme Responsible Haaga-Helia -mallimme. Sen neljässä osa-alueessa – Happy, Degree, Developing and Green Haaga-Helia – todentuu laaja-alainen vastuullinen toimintamme. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat olleet työsuojelutoimikunnan kokouksissa toistuvana teemana loppuvuodesta 2021 alkaen. Vuoden aikana toteutettuja toimenpiteitä tavoitteiden suunnassa kertyi yli 40, kuten yhdenvertaisuuskoulutuksia niin pedagogiikan kuin monikulttuurisen yhteistyön näkökulmista. Vahvistimme työsuojelun yhteistoiminnan moniäänistä dialogia kutsumalla pysyvästi opiskelijakunta Helgan toiminnanjohtajan työsuojelutoimikuntaan.

Uudistuva ja osaava henkilöstö

Työyhteisön ja osaamisen kehittämisessä panostimme muutosjohtamiseen ja jatkuvaan dialogiin. Esihenkilörooleissa toimivien osaamisen kehittämisessä painottui lisäksi tiedolla johtaminen, osaamisen ja työkyvyn johtaminen. Vahvistimme pedagogista osaamista kehittämällä ohjausta ja toteuttamalla PedaComp-kartoituksen eli opetushenkilöstön itsearvioinnin mukaisia kehittämistoimenpiteitä.

TKI-osaamisen osalta vahvistimme valmiuksiamme osallistua konsortioihin ja toteuttaa laajoja kansainvälisiä TKI-hankkeita, kehitimme tieteellisen yhteistyön ja julkaisuosaamista. Kehitimme kansainvälisyysvalmiuksia tarjoamalla kieli- ja kulttuurikoulutusta. Osaamisemme kehittämisessä painotamme työssä ja toisiltamme oppimista niin omassa korkeakouluyhteisössämme kuin verkostoissamme.

Vuoden 2022 poiminta

Vuoden lopussa juhlistimme vuoden tekoja, millä saimme näkyvyyttä hienoille saavutuksillemme yhteisössämme. Henkilöstö ehdotti ryhmiä palkintojen saajaksi, ja palkintokategorioita sekä palkittavia ryhmiä oli neljä. Vuoden pedagogisen teon palkinnon sai Tilitoimisto TASECO, Vuoden TKI-toiminnan teon palkinnon INCLAVI-team ja Vuoden yhteiskunnallisen teon palkinnon Pedaforum ja sen valmisteluryhmä. Vuoden yhteisöllisellä teolla palkittiin Haaga-Helian viestintä, markkinointi ja alumnitoiminta.

Henkilöstömme avainlukuja 2022

89 %
henkilöstöstä korkeakoulututkinto
4,2 %
henkilöstömäärän kasvu vuodessa

Lue lisää