Vuosikertomus 2022: Avainluvut

Lead paragraph

Tällä sivulla esitellään Haaga-Helian avainlukujen kehitystä koulutusten, TKI:n, kaupallisen ja kansainvälisen toiminnan sekä henkilöstön alueilla 2018–2022.

Aloituspaikat, AMK- ja Master-tutkinnot sekä opettajankoulutus

Opiskelijat, AMK- ja Master-tutkinnot sekä opettajankoulutus

Valmistuneet opiskelijat, AMK- ja Master-tutkinnot sekä opettajankoulutus

Avoimen ammattikorkeakoulun osallistujat

Asiantuntijat, joiden työajasta TKI-työtä on 10 % tai enemmän

Ulkopuolinen TKI-rahoitus (euroa)

Oma ja ulkopuolinen TKI-rahoitus yhteensä (tuhatta euroa)

Asiantuntijoiden tuottamia julkaisuja vuodessa

Saapuvat ja lähtevät asiantuntijavaihdot

Saapuvat ja lähtevät opiskelijavaihdot

Henkilötyövuodet