Rekrytoi kansainvälinen osaaja: Degree Programme in Sustainable Tourism and Event Management

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala kaipaa vastuullisuusosaamista

Haaga-Helian Sustainable Tourism and Event Management -koulutus antaa vankan pohjan työskennellä matkailu- tai tapahtuma-alalla. Läheiset yhteydet matkailu- ja tapahtuma-alaan sekä tosielämän oppimisprojektit mahdollistavat nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä tarvittavien taitojen ja osaamisen kehittämisen.

Opiskelijat oppivat vaikuttamaan myönteisesti matkailun ja tapahtumajärjestämisen maailmaan sekä innostamaan muita. Opintojen aikana he oppivat arvokkaita johtamis- ja projektinhallintataitoja, tehokkaita myynti- ja esiintymistaitoja sekä erilaisten innovatiivisten kehittämismenetelmien käyttöä soveltavassa tutkimuksessa.

Sustainable Tourism and Event Management -opiskelija valitsee suuntautumisekseen joko kestävän matkailun tai kestävän tapahtumajärjestämisen. Lisäksi hän voi ottaa osaamiskokonaisuuksia muista koulutuksista, esimerkiksi markkinoinnista, ilmailusta ja digitaalisista liiketoimintainnovaatioista.

Koulutus tarjoaa valmiudet menestyksekkääseen tulevaisuuden työhön kestävän matkailun ja tapahtumabisneksen alalla. Valmistuttuaan opiskelijat voivat työskennellä esimerkiksi tapahtumatuottajina, yrittäjinä, elämyssuunnittelijoina tai projektipäällikköinä.

Sustainable Tourism Management -suuntautuminen

Sustainable Tourism Management -suuntautumisopinnot valmistavat luomaan kestäviä elämyksiä ja tarjoamaan sujuvia asiakaskokemuksia sekä henkilökohtaisesti että verkossa. Opiskelijat tulevat tietoisiksi matkailun taloudellisista, sosiaalisista-, ja ympäristövaikutuksista ja osaavat käsitellä niitä. He pystyvät löytämään ja analysoimaan matkailualaan tulevaisuudessa vaikuttavia suuntauksia ja teknologioita.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat menetelmiä ja välineitä, joilla voidaan luoda elämyksiä sekä viestiä vastuullisella ja visuaalisella tavalla eri kanavissa ja useilla alustoilla. Sustainable Tourism Management -suuntautumisen valinnut opiskelija tietää, miten yrityksen saa menestymään pitkällä aikavälillä huolehtien samalla ihmisistä ja planeetasta.  

Sustainable Event Management -suuntautuminen

Sustainable Event Management -suuntautumisen opiskelijat oppivat tuottamaan kestäviä, mieleenpainuvia ja taloudellisesti kannattavia tapahtumia. Tapahtumabisnes ja erilaiset live-, hybridi ja virtuaalitapahtumat tulevat opiskelijalle tutuksi todellisten tapahtumatuotantojen ja tapahtumayritysten kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Suuntautuminen avaa ovet monipuoliselle tapahtuma-alalle, ja valmistumisen jälkeen opiskelijat voivat työskennellä esimerkiksi tapahtumatoimistoissa, kongressikeskuksissa, festivaaleilla tai urheilutapahtumissa. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi tapahtumapäällikkö, tapahtumatuottaja, asiakaspäällikkö, projektipäällikkö tai luova johtaja. 

Lue lisää Sustainable Tourism and Event Management -koulutuksesta