Rekrytoi kansainvälinen osaaja: Degree programme in Hospitality and Tourism Experience Management

kuvitus

Haaga-Helian Hospitality and Tourism Experience Management -koulutus on ainutlaatuinen elämystalouden ympärille rakentuva kokonaisuus. Opiskelija saavuttaa opintojen aikana tarvittavat taidot menestyä tapahtumien, palveluiden ja elämysten tuottajana. Opinnot antavat kattavat suunnittelu- ja johtamisvalmiudet sekä lisäävät liiketoiminta- ja markkinaymmärrystä elämystalouden alalla.

Opiskelijat valitsevat suuntautumisekseen 30 opintopisteen laajuisen Experience Management -kokonaisuuden. Lisäksi opiskelijat voivat valita yhden tai useampia osaamiskokonaisuuksia matkailun ja/tai elämyspalveluiden alalta tai liiketalouden opinnoista.

Hospitality and Tourism Experience Management -tutkinnon suorittanut opiskelija on palvelualan asiantuntija, jonka työtehtäviin voi kuulua muun muassa johtotehtäviä, yrittäjyyttä, alan asiantuntijatehtäviä tai palvelu- ja myyntitehtäviä. Työnimekkeitä voivat olla esimerkiksi tapahtumapäällikkö, hotellinjohtaja tai innovaattori.

Experience Management -suuntautuminen

Experience Management -suuntautuminen valmistaa opiskelijoita palvelu- ja elämysalan tehtäviin niin tapahtumatuotannossa kuin matkailun parissa. Elämystalouden keskeiset käsitteet sekä elämyssuunnittelun prosessit ja välineet tulevat tutuksi. Opiskelijat oppivat ymmärtämään kuluttajia ja markkinoita, toteuttamaan elämyksiä sekä luomaan pelillisiä ja immersiivisiä uusia konsepteja.

Experience Management -suuntautumisopinnoissa korostuvat suunnittelu- ja johtamisvalmiudet, joiden perusteella opiskelijat voivat toimia esimerkiksi tapahtumatuottajina, elämyssuunnittelijoina, projektipäälliköinä tai palvelukehittäjinä.

Lue lisää Hospitality and Tourism Experience Management -koulutuksesta