Opettajien täydennyskoulutuksen menneet

Lead paragraph

Haaga-Helian ammatillisen opettajankoulutuksen vanhoihin täydennyskoulutuksiin voi tutustua tällä sivulla. Koulutuksiin ei voi enää ilmoittautua.

Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Luulot pois! – Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Ohjaus ja arviointi
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Luovasti taiteillen - Taidelähtöinen työskentely ammatillisessa opetuksessa
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Valmentava opettajuus – arvosta, ohjaa ja vastuuta
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Toimi – toimijuus tulevaisuuteen
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO
Täydennyskoulutus (päättynyt)
KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä
Täydennyskoulutus (päättynyt)
YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Toimiva opetustarjonta - toimiva tiimi
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Tilaa olla mukana: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitosten arkeen
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Kielitietoinen opetus verkossa
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Erkkaa kaikille – ERKKA
Täydennyskoulutus OPH (päättynyt)