Mentorointiohjelma

Kuvituskuva

Lead paragraph

Haluatko toimia opiskelijan työelämäsparraajana? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan mentorointiohjelmaamme!

Tule mukaan mentoriksi! 

Mentorointiohjelma on mentoroitavan (opiskelija) ja mentorin (alumni) välinen kehittymisprosessi. Mentorointi on yhdessä oppimista, kokemusten ja osaamisen jakamista vuorovaikutuksen avulla. Tavoitteena on opiskelijan ammatillisen kasvun, valmistumisen ja työelämään sijoittumisen tukeminen. Mentorointiohjelman yksilölliset tavoitteet nousevat mentoroitavan henkilökohtaisista tarpeista.

Mentorointiohjelma muodostuu mentorin ja mentoroitavan välisistä kahdenkeskisistä mentorointitapaamisista sekä yhteisistä ryhmätapaamista. Mentorointitapaamisten sisältö voi liittyä esimerkiksi urasuunnitteluun, työelämän haasteisiin, opiskelun päätösvaiheen haasteisiin, itsensä kehittämiseen tai asiantuntijuuden syventämiseen. Ryhmätapaamisissa tavataan mentorointiparit, käydään läpi mentoroinnin tavoitteet ja pelisäännöt, laaditaan mentorointisopimus, jaetaan kokemuksia mentorointiprosessista ja kehitetään vuorovaikutusosaamista.

Mitä mentorointi tarkoittaa Haaga-Heliassa?

Haaga-Helian mentorointiohjelmassa tavoitteena on, että alumni tarjoaa opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle tukea ja ohjausta esimerkiksi työelämään siirtymiseen, työuraan, omien osaamisalueiden löytämiseen ja yleiseen elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Ohjelman tavoitteena on myös perehdyttää osallistujat mentorointiin ja sen mahdollisuuksiin oman uran kehittämisessä.

Mentorointi on tärkeä osa Haaga-Helian alumnitoimintaa ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Haaga-Heliassa mentorointi on ilmaista Haaga-Helian opiskelijoille ja alumnit toimivat mentoreina ilman erillistä korvausta.

Mentorointi ja työelämä

Mentorointiohjelmalla tuetaan lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden valmiuksia siirtyä työelämään ja kykyä luoda verkostoja. Opiskelijaa tuetaan erityisesti uravalinnassa muun muassa antamalla käytännön kuva niistä henkilökohtaisista tiedoista, taidoista ja valmiuksista, joita oman koulutusalan eri ammateissa ja tehtävissä vaaditaan. Mentoroinnin kautta opiskelijalla on myös mahdollisuus tutustua omalla alallaan vallitseviin arvoihin, asenteisiin, normeihin, toimintaperiaatteisiin ja tapoihin.