Sinisellä taustalla henkilö XR-lasit päässään, kuvan päällä tekstit Euroopan unionin osarahoittama ja Uudenmaan liitto.

XR-elämyspolku ja siihen upotetut monikanavaisen kaupan ratkaisut (XRexp)

XRexp-hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen useiden uusien teknologian alojen yrityksiä kehittämään ja pilotoimaan vierailukohteen (Finlandia-talo) elämyksellisten palveluiden tuottamista uusien teknologioiden avulla sekä niihin upotettuja monikanavaisen kaupan ratkaisuja.

Lisäksi hanke kehittää kulttuurialan toimijoiden sekä XR-teknologiayritysten ja monikanavaisen kaupan innovaatioekosysteemin, joka vauhdittaa uudenlaisen digitaalisen palvelutuotannon kehittämistä. Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on selvittää, millainen teknologioiden ja päätelaitteiden yhdistelmä soveltuu tähän käyttöön ja näille kohderyhmille parhaiten.

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat 1) uusien teknologioiden teknologiayritykset ja 2) vierailukohteet (esim. tapahtumatalot, museot, näyttelyt, messut, kaupalliset showroomit).

Hankkeen lopputuloksena syntyy monipuolista elinkeinokytkentäistä yhteistyötä ja verkostotoimintaa, jolla on vahva elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus. Projektissa kehitettävät XR-elämyspolun ja siihen upotetun monikanavaisen kaupan konseptit ovat markkinoilla täysin uusia, ja näiden mukanaan tuoman uusmaalaisille yrityksille kohdistuvan välittömän uutuus- ja lisäarvon lisäksi XRexp-hanke synnyttää uuden alueellisen, useita uusiutuvien teknologioiden aloja yhdistävän innovaatioekosysteemin.

XRexp - XR-elämyspolku ja siihen upotetut monikanavaisen kaupan ratkaisut

Projektipäällikkö: Pasi Tuominen

Kesto: 4/2023–9/2025

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Kuvassa logot: XRexp, Euroopan unionin osarahoittama ja Uudenmaan liitto.
Ota yhteyttä
Pasi
Tuominen
lehtori
+358 294471466
Pasi.Tuominen@haaga-helia.fi