opsikelijat etätyön äärellä

VOIMA – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille

VOIMA-hanke tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja edistää heidän sosiaalista osallisuuttaan korona-ajan etäopiskelussa tarjoamalla vertaistukea opiskeluun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen sekä tukea tunteiden säätelyyn.

Hanke varmistaa, että opiskeluhyvinvoinnin tuki on saavutettavissa laajasti, matalalla kynnyksellä ja tasa-arvoisesti kaikille opiskelijoille. Hankkeen aikana kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa digitaalinen hyvinvoinnin tukemisen malli, jossa vertaistuki, hyvinvointipalvelut sekä tunnesäätelyn tuki tuodaan osaksi opintojaksoja. Hanke koostuu neljästä osa-alueesta:

  • Vertaistuki = vertaisryhmä- ja opintopiiritoiminta yhdessä opiskelijakuntien kanssa
  • Tukipalvelut = matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut – opintopsykologi ja opiskelijakunnat mukana kehittämässä toimintaa
  • Tunnemittari = Tutkimuspohjainen tunnemittari integroidaan opintojaksoille; Tunteiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen voi nostaa esille tarpeen lisätuelle, ja opiskelijat voidaankin ohjata opintojaksoilta suoraan em. tukipalveluiden piiriin
  • Webinaarisarja = Kansallisesti avoin korkeakouluoppimista käsittelevä neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään itseohjautuvuutta, voimavarojen vahvistamista, tunteiden säätelyä ja opiskelutaitoja. Asiantuntijoiden, psykologin ja opiskelijoiden yhteistyönä

Hanke pyrkii vastaamaan myös opiskelijoiden kokemiin koronapandemian aikaisiin oppimisen ja opiskelun haasteisiin tukemalla opiskelijoiden tunnetaitoja, itseohjautuvuutta, mukautumisvalmiutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta. Hankkeessa halutaan tarjota hyvinvoinnin tueksi sisältöjä, jotka vastaavat opiskelijoiden aitoja tarpeita, tavoitteena on osallistaa opiskelijakunnat vahvasti mallin suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistyöhön.

VOIMA – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille

Projektipäällikkö: Eija Honkanen
Kesto: 1.1.2021-30.6.2022
Rahoittaja: OKM erityisavustus
Kumppanit: Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Haaga-Helia

Julkaisuja

Ota yhteyttä
Eija
Honkanen
yliopettaja
+358 294471347
Eija.Honkanen@haaga-helia.fi
Hanke
VOIMA – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluo...