tki-yhteistyötä

TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla

Hankkeessa edistetään TKI-osaamista lisäten eurooppalaisen rahoituksen saamista alueelle ja se toteutetaan 3AMK:n toimesta, joka on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian - strateginen liittouma.

Hankkeessa kehitetään monitoimijaista yhteistyötä erityisesti yritysten suuntaan ja luodaan puitteet TKI-kumppanuuksien muodostamiselle painottaen kansainvälistä näkökulmaa. Näin varmistetaan innovaatiorahoituksen riittävyys uusmaalaisille toimijoille niin, että valmiudet menestyä ankarasti kilpaillussa EU-rahoituksessa paranevat. Samalla huomioidaan koronaviruspandemian valtavat taloutta heikentävät vaikutukset Uudellamaalla, joka on alueena vahvasti kansainvälinen ja vientivetoinen.

Hanke koostuu kolmesta toisiinsa yhdistyvästä sisältöosuudesta:

  • Uudenmaan TKI-toiminnan ja -toimijoiden EU-vaikuttamisen ja näkyvyyden kehittäminen
  • Uudenmaan toimijoiden EU-rahoitusosaamisen kehittäminen
  • Uudenmaan TKI-toimijoiden hankeintressien ja -aihioiden kartoittaminen, niiden kytkemiseen Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman hakuihin ja näiden pohjalta yhteisen hankevalmistelun toteutus.

Eurooppalaisen TKI-rahoituksen menestyksekäs saanti heijastuu pitkäjänteisesti Uudenmaan alueen taloudelliseen elpymiseen. Horisontti Eurooppa, EU:n johtava T&I-puiteohjelma, on pitkäkestoista laajasti innovaatioita tuottavaa sekä verkostoitumista ja kansainvälisyyttä lisäävää, ja sen kerrannaisvaikutukset ulottuvat kilpailukyvyn kasvuun ja kasvaviin rahoitusmahdollisuuksiin.

Haaga-Helia vastaa hankkeessa EU-vaikuttamisen ja näkyvyyden kehittämisen osuudesta.

TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Anniina Palmu
Kesto: 1.3.2021 - 30.9.2023
Rahoitus: Uudenmaan liitto
Kumppanit: Haaga-Helia, Laurea AMK ja Metropolia AMK

Ota yhteyttä
Anniina
Heikkinen
asiantuntija, tutkimuspalvelut
+358 294471382
Anniina.Heikkinen@haaga-helia.fi